Stortingsflertallet instruerer Høie i ambulansefly-saken

Helseminister Bent Høie (H) får instruks fra Stortinget om å sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste, blir med over til Babcock.

Det har vært stor usikkerhet knyttet til luftambulansesaken  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Forslaget er fremmet av AP, KrF og MDG. Sp og SV bekrefter overfor VG at de støtter det.

Dermed er det flertall for å gi Høie instruks om å sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no

Det kan skje enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte, heter det i forslaget.

Bakgrunn: Kranglet om én setning

Bollestad: – Tydelig

Leder av Helse- og omsorgskomiteen, KrFs Olaug Bollestad, er fornøyd.

– Klart jeg er det. Dette er viktig å stå tydelig på at vi vil sikre erfaring kompetanse, skriver hun i en SMS til VG.

– Men er innstruksen til Høie tydelig nok?

– Den er tydelig, sier Bollestad.

– Viktig å sikre flertall

Senterpartiet og SV ønsket i utgangspunktet å gi Høie en noe strengere instruks, men endte med å bli med på de andre opposisjonspartiene.

– Når våre forslag ikke får flertall mener vi det var viktig å sikre et flertall. Vi hadde ønsker om et ennå tydeligere forslag. Men fikk ikke Ap/ KrF med på det. Jeg mener at dette som ble fremmet i dag er mye tydeligere enn det Ap og KrF sto bak i innstillingen. Det er Høies ansvar å følge opp- stortinget er tydelig på at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste skal videreføres, skriver Kjersti Toppe (Sp) i en SMS.

LES OGSÅ: Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

– Ja, vi har forhandlet i en uke nå, og lander på et forslag som gir Høie klar ordre om å sikre kompetansen og erfaringen til de personellet i ambulanseflytjenesten. Når det kommer til stykket er det jo nettopp at erfarne og kompetente folk ikke vil fortsette med Babcocks betingelser, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Moxnes’ fikk ikke viljen sin

Opprinnelig var det Rødts Bjørnar Moxnes som førte saken til Stortinget med krav om å annullere anbudet. Men dette blir det ikke noe av. Rødt går sekundært inn for det løse forslaget.

Sosialistisk Venstreparti leverte onsdag inn et forslag om at Stortinget skal uttrykke den strengeste formen for kritikk mot helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Nå vil vi få et vedtak som stiller tydeligere krav til regjeringa enn det Arbeiderpartiet og KrF i utgangspunktet foreslo. Det viser at det kan gjøre en forskjell å stå opp for det man mener. Og Bent Høie skal vite en ting: Rødt følger med. Vi er utålmodige og bekymret, på befolkningens vegne. Så regjeringa slipper ikke unna kravet om å sikre dagens erfaring og kompetanse. Nå må de handle raskt og treffsikkert, sier Bjørnar Moxnes i en mail til VG.