Nye krav til Høie for å løse luftambulanse-krisen

Helseminister Bent Høie er i Tromsø for å møte fagmiljøene på UNN og i Babcock. Han drar ikke tomhendt hjem.

Helseminister Bent Høie ga uttrykk for forståelse for en vanskelig situasjon i tjenesten 

nyheter

Han har nemlig fått en liste med forslag på permanente løsninger av fagmiljøene ved akuttmedisinsk klinikk.

– Det gjøres en stor innsats for å holde ambulanseflyberedskapen intakt tross variable mannskapssituasjoner. Det er en uavklart forhandlingssituasjon, og uro i personellgruppene. I tillegg fører de ekstraordinære tiltakene til en paradoksal overkapasitet, sier klinikkoverlege Mads Gilbert.

LES OGSÅ: Lover mistillit mot helseministeren om ikke luftambulansekrisen avverges snarest

Må etablere tillit hos fagpersonell

På vegne av fagmiljøene og ledelsen ved akuttmedisinsk klinikk, la Gilbert fram flere forslag på permanente tiltak for å håndtere situasjonen og sikre forutsigbarhet:

* Sikre overgangen av majoriteten av dagens piloter og teknikere til Babcock.

* Framskynde etablering av flylege ved Finnmarkssykehuset Kirkenes. Istedenfor at dette begynner om ett år, bør det igangsettes nå.

* Beredskap og tilgjengelighet på kirkenesflyet bør gi høyeste prioritet.

* Ad hoc-løsninger må svare til norske luftfartskrav for at norske flysykepleiere skal kunne brukes i tjenesten.

* Det må gjøres tiltak for å etablere tillit til Babcock blant fagpersonell.

* Det trengs større og kraftigere ambulansehelikopter, kapasitet to, istedenfor tre.

På vegne av fagmiljøene og ledelsen ved akuttmedisinsk klinikk, la Gilbert fram flere forslag på permanente tiltak for å håndtere situasjonen og sikre forutsigbarhet 

 

63 avvik siden slutten av april

Siden slutten av april har det vært 63 avvikssituasjoner hvor det ikke har vært fly tilgjengelig – uten at dette nødvendigvis har ført til medisinske avvik. Til sammen har det vært 814 luftambulanseoppdrag i perioden

LES OGSÅ: Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

Helseministeren ga uttrykk for forståelse for en vanskelig situasjon i tjenesten.

– Det er en alvorlig situasjon, med tanke på usikkerhet dag til dag, selv om det har vært god kapasitet. Jeg forventer at fagmiljøene vil være mer involvert med tanke på kriseplaner fremover.

Høie håper også på en løsning i forhandlinger mellom Babcock og pilotene i Lufttransport.

– Den ønskelige løsningen er selvfølgelig at Babcock og pilotene blir enige om en avtale, det er det som gir mest forutsigbarhet, sier Høie.

LES OGSÅ: Foreslår at Babcock kan ta over drift av én base allerede i september

Den ekstraordinære krisesituasjonen har ikke bare påvirket befolkninga, skal vi tro Gilbert.

– Det er merkbar slitasje, og vi er slitne. Vi merker at det er mer sykdom, og det er ikke lenge vi kan holde ut en slik ekstraordinær situasjon. Vi går på glass, og håper det ikke kommer en ny tilsvarende situasjon som i april, sier han.

Det uttrykte Høie forståelse for.

– Vi er i en situasjon som er veldig krevende for tjenesten, mens beredskapen ut mot befolknigen har over en lengre periode vært på et normalt, og på enkelte dager, bedre nivå. Men det er en usikkerhet fra døgn til døgn for tjenesten. Derfor vil vi rasket mulig over i en normalsituasjon.