Får nesten én million til å lage turkart for Tromsø

Nå er turkartprosjektet fullfinansiert og jobben kan starte.

Fornøyd: Tine Marie Hagelin i Ishavskysten friluftsråd. foto: Ronald Johansen 

nyheter

I forrige uke fikk Ishavskysten friluftsråd den gode nyheter: De får 980.000 kroner i spillemidler til turkartet, der alt av merka og umerka stier, pluss alle friluftselementer i kommunen, skal plottes inn på kartet. I tillegg har de fått 200.000 kroner i kommunale midler.

Turkartet blir likt turkartene som friluftsrådet allerede har laget for Balsfjord og Storfjord, og skal da dekke hele kommunen.

– Hele kommunen blir dekket i et kartblad, noe kommunen ikke har per i dag, skriver daglig leder i Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Valbjørn Hagelin, i en e-post.

I prosjektplanen er det lagt opp til at 10.000 eksemplarer skal deles ut gratis til kommunens innbyggere som en gave fra friluftsrådet, mens 4.000 eksemplarer skal selges.

Inntektene fra salget skal gå uavkortet til tilrettelegging for mer friluftsliv.