Derfor uler alarmene i dag

Tromsø Brann og redning tester varslingsanlegget.
nyheter

Det melder Nordlys.

Anlegget testes over hele landet. Det er signalet «Viktig melding - lytt på radio» som testes. Signalet testes hvert år to ganger i året.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold. Det er rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener i landet som når ut til halve befolkningen.