Her øker sykefraværet mest i Troms

Det legemeldte sykefraværet i Troms fylke var i første kvartal av 2018 på 6,4 prosent.

NAV  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Dette er en prosentvis økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2017, viser nye tall fra Nav offentliggjort onsdag.

Sykefraværet i Troms var i første kvartal størst innen helse- og sosialtjenester, med 8,6 prosent. Dette er en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, i sektoren der hver fjerde arbeidstaker i fylket er sysselsatt.

Store sprik mellom kommunene

I Tromsø kommune har sykefraværet vært stabilt de siste fem årene. Av fylkets kommuner ligger Tromsø i midtsjiktet, med et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent – som er identisk med tallene fra 2014.

Bardu har lavest sykefravær, med 3,9 prosent, mens Karlsøy ligger høyest med 9 prosent.

Menn i Tromsø under gjennomsnittet

Det er store kjønnsforskjeller i det legemeldte sykefraværet i første kvartal av 2018. På fylkesbasis ligger sykefraværet på 4,7 prosent blant menn og 8,3 prosent blant kvinner.

Tilsvarende tall for Tromsø kommune er 4,3 blant menn, mens kvinnene ligger på fylkesnittet.

Bardu er kommunen med lavest sykefravær blant begge kjønn, med 2,9 prosent blant menn, og 5,3 prosent blant kvinner. Skjervøy har høyest sykefravær blant menn, med 7,3 prosent, mens Senja-kommunen Berg ligger øverst blant kvinnene, med et sykefravær på 12,2 prosent.