Mann (21) dømt etter råkjøring ved Tisnes

Måtte møte i retten etter å ha kjørt 28 km/t over fartsgrensen.

For fort: 21-åringen kjørte 28 km/t over fartsgrensen ved Tisnes. Illustrasjonsbildet er fra en tidligere kontroll. Foto: Lars Marius Matre 

nyheter

21-åringen, bosatt på Kvaløya, ble 27. mai i år stanset i en fartskontroll ved Tisnes. Han ble målt i 88 km/t i 60-sonen med laser, og møtte i retten tidligere denne uka.

Der ga han en uforbeholden tilståelse og retten kunne ikke finne at det var noen grunn til å betvile selve lasermålingen.

Han ble derfor dømt til å betale en bot på 10.500 kroner og mister føreretten i tre måneder. 21-åringen må også ta full oppkjøring igjen for å få tilbake førerkortet.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad og tidligere prikkbelastninger. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø