Planlegger zipline ned fra Lilleaksla i Tromsdalen

Nå vil de ha innspill fra publikum

I fjor høst ble det klart at selskapet Strikkhopp & sånt AS ønsker å bygge zipline-bane i Tromsdalen. Nå er saken sendt på høring.
nyheter

Den planlagte ziplinen er 1.220 meter lang, og den øverste stasjonen er planlagt i området ved Lilleaksla, omtrent 200 meter fra Fjellstua. Dermed vil de som er dristige nok suse tvers over Tromsdalen i 100 kilometer i timen, før de «lander» ved stasjonen som skal ligge i skogen i Tromsdalen.

Har rope-testet

I høringsbrevet vises det til beliggenhet, arealplaner og hensyn til omgivelsene. Det nevnes blant annet at det har vært stilt spørsmål ved om tiltaket vil føre til støy fra ropende deltakere som er på vei ned fjellsida, og om dette kan ha noen innvirkning på nærmeste naboer.

En tilsvarende kartlegging er gjort av en zipline i Geilo, som er laget av samme produsent. Den konkluderer med at tiltaket er så å si lydløst.

I den forbindelse ble det gjennomført en «ropetest» i begynnelsen av mai.

– Der ble det kartlagt at man kan høre roping fra noen punkter underveis, hvis vær og vind ligger til rette for det. Man legger imidlertid til grunn at roping og støy av dette slag ikke vil bli et problem for naboer, heter det i brevet.

To små bygninger

Strikkhopp & sånt ønsker å sette opp to små overbygg, ett ved hver av stasjonene ved start og mål.

– Disse overbyggene skal være mindre bygninger, som ikke vil utmerke seg eller ruve i terrenget.

Arealet i bunnen av Tromsdalen som blir berørt av tiltaket er regulert til friområde, mens arealet som blir berørt oppe på fjellet er uregulert.

Både kommunen og Visit Tromsø har tidligere stilt seg svært positive til tiltaket.