Babcock og Norsk Flygerforbund enige om avtale

I natt kom partene fram til enighet i lønnsforhandlingene.

Alle de 98 pilotene som er ansatt hos dagens operatør, tilbys jobb i Babcock.  Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN / NTB SCANPIX

nyheter

Flygerforbundet og NHO Luftfart, på vegne av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA), skal ha blitt ferdig med forhandlingene klokken 03.00 natt til onsdag, etter at de ble gjenopptatt tirsdag morgen. Dette melder Flygerforbundet i en pressemelding.

Avtalen sikrer alle pilotene i flyambulansetjenesten jobb når BSAA tar over tjenesten neste år. I tillegg ble det fremforhandlet en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelsene for pilotene i BSAA.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Dette er et bidrag til at denne krisen kanskje vil gå over. Det skaper stabilitet og ro. Det er et viktig skritt, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til NTB.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Blir tilbudt jobb

Alle de 98 ambulanseflygere som er ansatte hos Lufttransport, vil som ett av hovedpunktene i avtalen, bli tilbudt jobb i Babcock. Også hensynet til pasientene skal ha vært en viktig del av forhandlingene.

– Det er helt avgjørende at pasienter kommer seg raskest mulig til sykehus når de trenger hjelp, uansett hvor i landet de bor. Vi håper at denne avtalen bidrar til at alle de 98 pilotene i dagens tjeneste kommer over til BSAA og fortsetter i tjenesten, slik at befolkningen, spesielt i Nord-Norge, får den beredskapen de har krav på, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA) i en pressemelding.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart berømmer BSAA for å ha bidratt aktivt til at avtalen kom i stand. Han mener også at partene har klart å rydde opp i en vanskelig politisk situasjon.

– BSAA har vært lydhør overfor politiske signaler, og jeg vil berømme dem for å ha strukket seg langt for å få på plass en avtale som sikrer videreføring av erfaring og kompetanse i flyambulansetjenesten. Vi mener avtalen partene har kommet fram til inneholder de vilkår som er nødvendig for å skape ro rundt tjenesten.

Kritiserer Høie

Til tross for enighet mellom partene kritiserer Carlsen fortsatt helseminister Bent Høie for manglende innsats, og mener tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter forhandlingene.

– Samtidig stikkes det ikke under en stol at vi er betydelig frustrert og irritert på helseministeren som ikke har bidratt stort til å løse denne krisen. Dette har han overlatt til partene. Det er vi som har kommet til denne avtalen. Han har sittet fullstendig stille, sier Carlsen til NTB.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no
 

Helseministeren sier i en pressemelding at han er glad for at partene har kommet til enighet.

– Jeg vil berømme dem for arbeidet for å sikre en fortsatt god luftambulanseberedskap i hele landet, sier Høie, som samtidig leverer et tilsvar til Carlsens kritikk av håndteringen:

– Jeg har tatt ansvar for det som er min oppgave i denne saken, nemlig at denne konflikten i minst mulig grad skulle ramme pasientene. Derfor har jeg sørget for at de som sitter med det operative ansvaret for luftambulanseberedskapen, nemlig Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF, har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen.

Dette er hovedpunktene i pilotavtalen:

 • Alle de 98 pilotene som er ansatt hos dagens operatør, tilbys jobb i Babcock.
 • Partene er enige om at tariffavtalen som er forhandlet fram, skal gjelde for piloter som ansettes i BSAA (Babcock Scandinavian AirAmbulance AS)
 • Babcocks lønnsmodell for piloter legges til grunn for lønnsfastsettelsen. For de best betalte i dagens tjeneste vil dette medføre en lønnsreduksjon, men ingen skal gå ned mer enn 15,9 prosent i lønn. De med lavest lønn i dag vil få en lønnsøkning på 11,2 prosent.
 • Pilotene går inn i Babcocks innskuddspensjonsordning med 5 prosent innskudd fra første krone opp til 12G, med tillegg på 18,3 prosent for inntekt fra 7,1G inntil 12G.

Kilde: NHO Luftfart/ NTB