Flertallet ønsker sykkelhjelm-påbud

Et knapt flertall nordmenn ønsker at sykkelhjelm skal bli lovpålagt.

REDDER LIV: En analyse fra Statens vegvesen viser at 25 av 71 syklister som omkom i trafikken mellom 2005 og 2012 kunne overlevd om de hadde brukt hjelm.   Foto: Colourbox/Tryg Forsikring

Tusenvis av ulykker hvert år
  • * I 2016 omkom 12 syklister i trafikken i Norge, mens 82 ble hardt skadd. Samme år ble det sykehusrapportert 3.533 ulykker med sykkel. Det viser tall fra Nasjonalt sykkelregnskap.
  • * En analyse fra Statens vegvesen viser at 25 av 71 syklister som omkom i trafikken mellom 2005 og 2012 kunne overlevd om de hadde brukt hjelm.
  • * I en undersøkelse ved Oslo legevakt i 2014 hadde 20 prosent av alle pasienter med sykkelskader, fått hodeskader. 60 prosent av sykkelpasientene hadde brukt hjelm.
  • * I Nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023 heter det: «Sykkeltrafikken bør minst dobles i byer og tettsteder for å kunne nå målet om 8 prosent sykkelandel».
  • Kilde: Tryg Forsikring
nyheter

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført i april av analyseinstituttet YouGov, på oppdrag for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring. Over tusen nordmenn deltok i undersøkelsen, står det i et presseskriv fra forsikringsselskapet.

– I undersøkelsen svarer 56 prosent av de spurte at de ønsker et påbud for alle. Samtidig kommer det fram at under halvparten av syklistene bruker hjelm hver gang, til tross for at det blir sykehusrapportert over 3.000 sykkelulykker årlig. Spesielt for barn vet vi at sykkelhjelm kan ha stor effekt. Slår du hodet i asfalten, kan sykkelhjelmen være den beste beskyttelsen mot veldig alvorlige hodeskader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

LES OGSÅ: Slår alarm om «dødsfeller» i nye sykkelfelt

Flest i Nord-Norge og Trøndelag

I undersøkelsen svarte 65 prosent av de spurte at de sykler, og 39 av disse svarte at de alltid bruker hjelm. Bare 20 prosent svarte klart nei på spørsmål om det burde innføres påbud.

Det kom fram at flest kvinner støtter et påbud. 63 prosent av de spurte kvinnene svarte ja, mens andelen for menn var på 48 prosent.

Aldersmessig var gruppen på 60 år og oppover mest positiv, der 62 prosent støtter et slikt påbud. For de mellom 18–29 år var andelen 48 prosent.

Størst støtte for et hjelmpåbud finner man i Nord-Norge og Trøndelag, der 66 prosent av de spurte svarte ja. I Oslo og Akershus er tallet på 45 prosent.

LES OGSÅ: Nå kan du trygt parkere sykkelen i Storgata

Sverige fikk påbud i 2005

Årlig blir 10 syklister drept og 80 hardt skadd i trafikken her i landet. Sverige innførte sykkelhjelm-påbud for barn under 15 år i 2005, og skal ha opplevd en kraftig nedgang i antall barn og voksne som ble sendt til sykehus med hodeskader, ifølge Tryg Forsikring.

– I forhold til vår tilsvarende undersøkelse fra vi fjor, ser vi at andelen som bruker sykkelhjelm er stigende, det er positivt. Men økningen er likevel marginal, og svarene viser at altfor mange har sykkelhjelm, men velger å la den ligge hjemme fremfor å bruke den i hverdagen. Når vi vet at mange skader kunne vært redusert eller unngått ved bruk av sykkelhjelm, er vår klare oppfordring til alle syklister å bruke hjelm oftere, helst hver gang, sier Brandeggen.

LES OGSÅ: Tromsø ligger langt nede på listen over landets beste sykkelbyer