Nå har UNN lyst ut direktørjobben

Ansettelsesutvalget søker en synlig og samlende leder.

PÅ DIREKTØRJAKT: UNN-styreleder Ansgar Gabrielsen og ansettelsesutvalget ved sykehuset er nå på utkikk etter Tor Ingebrigtsens arvtaker. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Siden Tor Ingebrigtsen sa opp direktørjobben i starten av februar – etter at tidligere Helse Nord-styreleder Marianne Telle hevdet seg utsatt for trusler fra Ingebrigtsen i forbindelse med PCI-saken – har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vært uten direktør. Nå har imidlertid sykehuset lyst ut stillingen, men foreløpig uten søknadsfrist.

– Dette kan du si er en «teaser», så kommer det en mer utfyllende utlysning i august med mer informasjon og søknadsfrist. Vi håper at vi i løpet av høsten finner den rette personen til å lede UNN i fremtiden, sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

LES OGSÅ: Besøkte UNN for første gang som styreleder: – Friskere språk her enn på Sørlandet (for abonnenter)

Jobbet siden april

Ettersom tidligere UNN-styreleder Jorid Andreassen kort tid etter Ingebrigtsens avgang også trakk seg som følge Helse Nords håndtering av trusselsaken, ventet sykehuset med å starte direktørjakten inntil ny styreleder var på plass. Noe som først skjedde i mars, da Helse Nord – etter å ha utsatt å utnevne ny styreleder for å imøtekomme krav om involvering fra Troms fylkeskommune og KS Troms.

– Under styremøtet i april satt vi ned et ansettelsesutvalg, og har siden jobbet sammen med rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi om å utforme utlysningsteksten, forklarer Gabrielsen.

LES OGSÅ: Den nye UNN-styrelederen: - Overrasket om jeg ikke får til et godt samarbeidsklima

Utfordrende oppgaver

Han forteller at det for utvalget har vært viktig å få inn en leder som er synlig og samlende.

– Vi står overfor utfordrende oppgaver i spesialisthelsetjenesten som krever stor omstillingsevne og som forutsetter gode styringssystemer, effektiv logistikk og et sterkt fagmiljø.

Han trekker fram at det er en stor faglig utfordring å sørge for drift innenfor sykehusets økonomiske rammer, samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres og lokal- og universitetsfunksjoner ivaretas.

– Godt samspill med helsevesenet for øvrig, pasienter og andre aktører er avgjørende for å sikre et godt pasienttilbud i landsdelen, sier styrelederen.

Kommunikasjon og samhandling

I utlysningsteksten vises det til at kandidater må ha høyere utdanning, innsikt i spesialisthelsetjeneste og ledererfaring fra større og kompleks virksomhet. Forskningskompetanse trekkes fram som en fordel.

– Det kreves en leder med helhetlig forståelse for samfunnsoppdraget. Stillingen har stor kontaktflate. Evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon internt og eksternt er avgjørende, sier Gabrielsen.

LES OGSÅ: Selvransakelse hos UNN-ledelsen: – Vi må bli mer ydmyke og mindre skråsikre (for abonnenter)

Utlysningsteksten nevner ingenting om lønnsbetingelser. Tor Ingebrigtsen hadde nesten 1,9 millioner kroner i årslønn da han gikk av, samt en sluttavtale som sikret ham 85 prosent av lønnen fram til han pensjoner seg dersom han fortsetter å jobbe for UNN eller ved UiT.