Overrasket over UiT-styrevedtak

Universitetsstyrets vedtak om at kunstfagene skal slås sammen med Tromsø Museum fra årsskiftet faller ikke bare i god jord. Kunstfakultetet ser på det som en halv seier, museet velger å se fremover, tross tidligere kritiske merknader.

HALV SEIER: Dekan Kjell Magne Mælen ved Det kunstfaglige fakultet ser på UiT-styrets vedtak som en halv seier. Foto: Siv Eli Vuolab 

nyheter

Et enstemmig styre ved UiT vedtok sist uke at det skal ses på ulike modeller for en samorganisering av Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) og Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak).

Halv seier

UiT-styret snudde universitetsdirektørens innstilling om at Kunstfak blir en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Kunstfak ønsket å være et eget fakultet, men styret vil samorganisere det med TMU.

– Selv om vedtaket kom nok som en stor overraskelse på enkelte, er vi glade for det. På vårt fakultet regner vi det som en halv seier at vi ikke blir slått sammen med det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, sier dekan Kjell Magne Mælen ved Kunstfak.

Han legger ikke skjul på at de nå har et godt stykke arbeid foran seg etter styrevedtaket.

– Det er åpenbart at det må gjøres en god jobb. Vi går med lyst, interesse og stor optimisme inn for å få fram en ny organisasjon.

LES OGSÅ: Setter sammen «drømmelag» i nytt UiT-studie (for abonnenter)

Kritiske merknader

Dekanen er verken bekymret for navneendring eller hvem som skal lede den nye enheten.

– Kunstakademiet og Musikkonservatoriet vil bestå som navn, og for offentligheten vil navnet på enheten ikke bety så mye, mener han.

Direktør Lena Aarekol ved TMU var kritisk til organisering av Kunstfak i sine merknader til mulighetsstudien for universitetsmuseet, som ble levert tidlig i juni.

– En samlokalisering med Kunstfak vil ta bort fokuset fra museets primæroppdrag, som er forskning og forvaltning av vitenskapelige samlinger og forskningsformidling for hele UiT, heter det blant annet i merknaden.

SER FREMOVER: Direktør Lena Aarekol ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet velger å se fremover på mulighetene styrevedtaket innebærer. Foto: Ronald Johansen 

Forholder seg til vedtaket

– Vi ble noe overrasket over vedtaket, samtidig var vi klar over at det et mulig utfall av saken. Nå foreligger vedtaket, og vi ønsker å se fremover med de mulighetene og utfordringene det innebærer, sier Aarekol.

Hun jobber ufortrødent videre med planene for nytt museumsbygg, samtidig med samorganiseringen med Kunstfak.

– Jeg er opptatt av å få til den nye organisasjonen på en gode måte for Tromsø Museum, hvor våre funksjoner og oppgaver ivaretas. Nytt bygg blir like viktig.

LES OGSÅ: UiT-forsker beskriver cruisenæringa som en «parasitt» (for abonnenter)

Ulike reaksjoner

Styreleder og rektor Anne Husebekk ved UiT møtte både positive og negative reaksjoner da hun informerte om vedtaket på et allmøte på museet.

– Når det skjer endringer blir noen glade, mens andre blir skeptiske.

Ny organisering av et sammenslått Kunstfak og TMU skal ifølge Husebekk være klar i løpet av høsten og tre i kraft fra 1. januar 2019. Både Det kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet vil forsvinne som navn.

– Jeg har utfordret dem på navnet. Begge må gjenkjennes i det nye navnet.

TENKE NYTT: UiT-rektor oppfordrer til nytenkning i forbindelse med at Det kunstfaglige fakultet slås sammen med Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Foto: Ronald Johansen 

Tenke nytt

UiT-rektoren mener museet kan dra veksler på kompetansen til Kunstfak.

– Det kan tenkes at noen av utstillingslokalene kan brukes til kunst- og konsertfremføringer, men samlingene og laboratoriene vil bli som planlagt. Kunstfak kan bidra med kunstfaglig kompetanse til utstillingene gjennom musikk, lyd og lys eller andre kunstuttrykk. Jeg oppfordrer til å tenke nytt og se muligheter, sier Husebekk.