Agenda Nord-Norge avvikles

Tre år etter at LO, NHO og Sparebanken Nord-Norge gikk sammen om å opprette Agenda Nord-Norge AS, blir selskapet avviklet.

AVVIKLER: Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge avvikler Agenda Nord-Norge AS. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Som en erstatning til selskapet, skal de tre partene heller etablere en langsiktig avtale.

– Vi opplever at det fortsatt er behov for en arena der nordnorske stemmer kan møtes. En landsdel med store muligheter både trenger og fortjener det. Agenda Nord-Norge har vært gjennom en oppstartsfase, og grepene vi nå gjør legger til rette for langsiktighet, skriver Jan-Frode Janson i en pressemelding.

I tillegg til å være konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, er han styreleder i Agenda Nord-Norge AS.

– De strukturene som AS-modellen har gitt, var nyttig i oppstartsfasen. Samtidig er virksomheten spisset og med et ideelt formål. Vi tror derfor det gir mer fleksibilitet og lavere kostnader å erstatte den med en samarbeidsform der vi kjøper inn tjenester.

LES OGSÅ: På kun tre minutter solgte tromsøkvinnene inn appen Dragon Minders til publikum på Agenda Nord-Norge

Danner nytt selskap

Roger Ingebrigtsen, som i dag er daglig leder i Agenda Nord-Norge, danner nå et nytt selskap sammen med Gøril Bergmann og Mari Nilsen.

NYTT SELSKAP: Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge danner nytt selskap som skal være leverandør for de tre neste Agenda Nord-Norge-samlingene. 

Selskapet skal inngå avtale om å være leverandør til de tre neste Agenda Nord-Norge-samlingene, etter bestilling fra LO, NHO og Sparebanken Nord-Norge.

– Vi ønsker å satse på flere områder. Det å arrangere Agenda Nord-Norge, som vi har erfaring med siden 2015, er selvsagt ett av områdene. Å legge til rette for ambassadørprogrammet er et annet. Men vi har kompetanse innenfor blant annet kommunikasjon, strategi og arrangement som kan være av interesse også for andre aktører i Nord-Norge. Vi ønsker å kunne levere slike tjenester frikoblet fra eierne av Agenda Nord-Norge, skriver Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Den daglige lederen mener landsdelen har behov for en arena som Agenda Nord-Norge.

– Helt åpenbart. Mulighetenes landsdel preges av optimisme og høy fart. Men også av uenighet på flere områder. Når sterke stemmer bringes sammen for å diskutere felles utfordringer basert på felles kunnskap, finner man ofte felles løsninger. Her har Agenda Nord-Norge en svært viktig rolle å spille.