Bekymret for driften av kunstisbanen

Norges Skøyteforbund er bekymret for sikring av fortsatt drift av kunstisbanen i Tromsdalen.

LEKKASJE: Norges Skøyteforbund (NSF) håper Tromsø kommune gjør nødvendige tiltak for å sikre driften på kunstisbanen i Tromsdalen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det kommer fram i et dokument signert Mona Adolfsen og Frode Bøhm, president og visepresident i Norges Skøyteforbund (NSF).

Skøyteforbundet har løpende kontakt med alle idrettslag som har skøyteaktivitet, og har latt seg bemerke Tromsø Skøyteklubb sin oppfattelse av hvordan de føler Tromsø kommune prioriterer sikring av driften av kunstisbanen.

– Vi er godt kjent med at Tromsø Skøyteklubb er sterkt bekymret for det klubben opplever som nedprioritering fra Tromsø kommune når det gjelder sikring av driften av kunstisbanen i Tromsdalen. Det vises i den forbindelse til at NSFs president, Mona Adolfsen, hadde et møte med Tromsøs ordfører 23.02.2018. Vår president opplevde møtet som konstruktivt, og hadde et klart inntrykk av at Tromsø kommune vil ta utfordringene med kunstisbanen i Tromsdalen på alvor, står det i brevet.

Ifølge brevet skal det være indikasjoner på lekkasje av glykol fra anlegget.

– For eventuelt å konstatere dette kreves det en trykktesting av anlegget på sommerstid uten is. Tromsø Skøyteklubb oppfatter at dette var en avtale som ble gjort med kommunen fra et møte i mars i år. På NSFs ledermøte 01.06.2018 ble NSF informert om at en slik testing ikke er gjennomført ennå.

Norges Skøyteforbund oppfordrer på det sterkeste at kommunen gjør nødvendige tiltak for å sikre driften av kunstisanlegget, slik at eventuelle reparasjoner kan iverksettes før ny skøytesesong er i gang til høsten.