Har 70 ansatte, men ikke én mann

I avdelingen Forebyggende helsetjenester jobber det 70 personer, og alle er kvinner.

KUN KVINNELIG ANSATTE: Seksjonsleder Anne Lium Berger skulle gjerne sett at de hadde mannlige ansatte i Forebyggende helsetjenester. – Vi forsøker å rekruttere menn, sier hun. FOTO: MARIANNE LEIN MOE 

nyheter

I prosjektet «Kommunal barselomsorg» ble det lyst ut en stilling som jordmor/helsesøster, men kun ti personer søkte. Alle søkerne var kvinner.

– At det kun er kvinner som har søkt er betegnende, for vi har ingen mannlige ansatte i Forebyggende helsetjenester i det hele tatt, sier Anne Lium Berger, seksjonsleder for Barn og familie.

BAKGRUNN: Bare kvinner har søkt på denne jordmorstillingen (for abonnenter)

– Forsøker å rekruttere menn

Forklaringen på at det verken er mannlige ansatte eller søkere, dreier seg ifølge Berger om at det er få menn som søker seg til jordmor- og helsesøsterutdanning.

– Vi forsøker å rekruttere studenter fra UiT, og skal blant annet delta på arbeidslivsdagen hvor vi presenterer kommunen og våre tjenester. Kanskje vi skal rette oss mer mot gutter denne gangen, sier hun.

Prosjekt barselomsorg skal imøtekomme kravet i retningslinjen for barselomsorg som sier at barselkvinnen skal ha hjemmebesøk av jordmor innen tre dager etter utskrivning fra sykehuset.

– Vi vet at liggetiden på fødested presses ned, og vi ønsker å gi fødende en tettere oppfølging med hjemmebesøk innen tre dager etter at kvinnen er kommet hjem fra sykehuset, sier Berger, og legger til at det gjerne skulle vært flere menn i en slik rolle.

– Det er ikke kun mødre som skal få råd, men også fedre. Åpen barnehage er et tilbud som er flittig brukt av fedre, og det kunne vært fint om det var en mannlig ansatt der til å snakke med fedre om papparollen, sier hun.

Går bort fra «helsesøster»

I slutten av mai gikk styret i helsesøstrenes faggruppe inn for å kvitte seg med ordet «søster» i tittelen. Den nye tittelen skal være «helsesykepleier». Bakgrunnen er et vedtak på Norsk Sykepleierforbunds landsmøte i 2015 hvor det ble vedtatt et ønske om at alle spesialsykepleiere bør ha kjønnsnøytrale titler, skriver Sykepleien. Den formelle endringen av navnet er det helsemyndighetene som må vedta.

Berger er positiv til en kjønnsnøytral tittel og håper det vil føre til at flere menn søker seg til studiet.