Oslo overtar klamydiatoppen fra Troms og Finnmark

I fjor ble det registrert 25.130 tilfeller av klamydia i Norge. Oslo topper statistikken.

BESKYTTER MOT KLAMYDIA: Ifølge Folkehelseinstituttet er kondombruk det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner. FOTO: SCANPIX 

OM KLAMYDIA
  • Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.
  • Sykdommen kan behandles med antibiotika.
  • Ubehandlede infeksjoner kan hos et fåtall medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner som følge av ubehandlet klamydia.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet.
nyheter

Den årlige klamydiastatistikken er her, og i 2017 ble det testet i alt 368.953 personer i Norge. Folkehelseinstituttet melder at Oslo nå har gått forbi Troms og Finnmark og har flest registrerte tilfeller i forhold til folketallet. Gjennom flere år hadde Troms og Finnmark høyest diagnoserate av klamydia i landet med inntil det dobbelte av landsgjennomsnittet. Den rapporterte forekomsten har gått ned i disse fylkene siden 2008, og forekomsten er nå høyest i Oslo.

– Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualadferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad på Folkehelseinstituttet på egne nettsider.

Bør målrette testingen

Infeksjonen rammer i hovedsak personer mellom 15–24 år. Det er flere kvinner enn menn som tester seg, men andelen positive klamydiaprøver blant de undersøkte ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper, skriver organisasjonen på sine nettsider. Stadig flere tester seg, og majoriteten er 25 år eller eldre. Kløvstad mener at testingen bør målrettes:

– Det testes for mye utenom anbefalte grupper, spesielt blant kvinner over 30 år, hvor andelen positive tilfeller er lav. Personer over 30 år utgjør en økende andel av dem som tester seg. Det er viktig at prøvetaking for klamydia rettes inn mot grupper i risiko for infeksjon. Først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, mener hun.

LES OGSÅ: Tromsø fortsatt på klamydiatoppen – slik vil de bekjempe sykdommen

Bruk kondom

Viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia er økt kondombruk, behandling, smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

– Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjoner er å bruke kondom, avslutter Kløvstad.