Søker frivillige til forskningsprosjekt i Tromsø

Høgskolen på Vestlandet, UiT – Norges arktiske universitet og University of Greenwich, går sammen i et forskningsprosjekt for å undersøke evakueringen om bord på et skip.

PROSJEKTGRUPPE: Hooshyar Azizpour (Høgskolen på Vestlandet) (f.v.), Helle Oltedal (Høgskolen på Vestlandet), Ed Galea (University of Greenwich), Bjørn-Morten Batalden (UiT Norges arktiske universitet) og Ria Bruenig (Høgskolen på Vestlandet). Foto: Presse 

nyheter

Institusjonene vil gjennom forskningsprosjektet ARCEVAC finne ut hvordan bruken av en overlevingsdrakt påvirker evakueringen av passasjerer i en nødssituasjon på skip.

Forsøkene vil bli gjennomført på UiT i begynnelsen av august.


 

– Passasjerskip som seiler i polare farvann må ha termiske overlevingsdrakter til alle passasjerer om bord i tilfelle det skulle forekomme en nødssituasjon som krever evakueringen av skipet. Dessverre vet vi lite om hvordan disse overlevingsdraktene påvirker selve evakueringen av passasjerer. Det å være bekledd i en overlevingsdrakt kan påvirke bevegeligheten og ganghastigheten, som igjen vil påvirke hvor effektivt evakueringen kan gjennomføres. For å få mer kunnskap om dette søker vi etter frivillige til et eksperiment som skal gjennomføres i Tromsø, forklarer Helle Oltedal, prosjektleder fra Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i en pressemelding.

Måler tiden

Deltakerne vil ha på seg en overlevingsdrakt, og gå opp og ned en trapp og gjennom korridorer som har ulike helningsvinkler. Forskergruppen skal måle hvor lang tid hver deltaker bruker.


Overrasket over UiT-styrevedtak

Universitetsstyrets vedtak om at kunstfagene skal slås sammen med Tromsø Museum fra årsskiftet faller ikke bare i god jord. Kunstfakultetet ser på det som en halv seier, museet velger å se fremover, tross tidligere kritiske merknader.

 

– Vi vil be de frivillige om å bevege seg i et normalt tempo, så det er ikke en konkurranse om å være raskest, skriver Oltedal.

Vil forbedre prosedyrene

Eksperimentet vil bli filmet slik at man kan gjøre grundige analyser av hvordan overlevingsdrakten påvirker ganghastigheten. Deltakerne vil også fylle ut et spørreskjema i forhold til hvordan de opplevde å gjennomføre de ulike øvelsene.


I fjor var 14 av 15 elever ved ambulansefag i Troms kvinner

Nytt studie skal gi flere menn i ambulansetjenesten

Til høsten er det oppstart for nytt bachelorstudie i paramedisin. Torsdag måtte de 150 søkerne bestå en fysisk prøve for å være med videre i opptaket hvor det kjempes om 20 studieplasser.

 

– Vi ønsker frivillige i alder mellom 18 og 70 år, av begge kjønn, og med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn. Dessverre kan personer som har alvorlig syns- eller funksjonshemning ikke delta, da vi som forskere må ivareta deltakernes sikkerhet under gjennomføringen, presiserer Oltedal.