Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C kan bli utryddet.

NY BEHANDLING: Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord, tror ny behandling kan utrydde hepatitt C-viruset. 

Hepatitt C
  • Hepatitt C er en sykdom forårsaket av hepatitt C-virus. Sykdommen kan hos 70–80 prosent av de smittede få et kronisk forløp, der en del utvikler en kronisk leverbetennelse med risiko for utvikling av skrumplever og leverkreft.
  • Hepatitt C utgjør størstedelen av antall meldte hepatittilfeller i Norge, og smitte forekommer i dag i all hovedsak blant injiserende stoffmisbrukere. Det finnes ingen vaksine mot hepatitt C.
  • De fleste som i dag får påvist hepatitt C er smittet ved tidligere eller nåværende sprøytebruk, eller gjennom blodoverføring for mange år siden. I dag blir alle blodgivere testet. Som for hepatitt B er bruk av urene sprøyter den vanligste smittemåten ved hepatitt C. Seksuell smitte kan forekomme i sjeldne tilfeller.
  • I Norge har 20.000–30.000 personer vært smittet med hepatitt C-viruset, og 70–80 prosent av disse har kronisk hepatitt. Ifølge Folkehelseinstituttet dør det på verdensbasis anslagsvis 350.000 mennesker i året som følge av hepatitt C-relatert leversykdom.
  • Kilde: Helse Nord
nyheter

I Norge har mellom 20.000 og 30.000 personer vært smittet med hepatitt C-viruset. Sykdommen er utbredt blant aktive og tidligere rusmisbrukere, og kan forårsake skrumplever, gulsott og leverkreft.

Nå tilbys alle en kur, uavhengig av hvor de er i sykdomsforløpet.

– Tidligere kostet en behandlingskur opp mot en halv million kroner, og bare de med etablert leverskade ble tilbudt denne. Nå kan vi endelig tilby alle en effektiv behandling, noe som faktisk gjør det mulig å utrydde viruset i Norge, skriver Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord, i en pressemelding.

OPPFØLGING: Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver i Helse Nord, påpeker viktigheten av at de som får den nye behandlingen blir fulgt opp.  

 

Konkurranse ga billigere legemidler

I februar fjernet helseforetakene kravene om langtkommet leverskade etter at nye direktevirkende stoffer kom på markedet. Dette revolusjonerer behandlingen av hepatitt C.

– Tidligere har effektiv behandling av genotype 3, som er den vanligste typen av viruset i Norge, inneholdt legemidler fra ett og samme selskap. Det førte til at prisen ble veldig høy. Så snart det ble konkurranse i markedet stupte prisene, og dermed kan vi nå tilby en kur til alle smittede. Dette er et godt eksempel på hva som kan skje med konkurranseutsetting av legemidler, til det beste for pasienten, sier Tollåli.

– Tidligere måtte pasientene vente helt til sykdommen hadde gått så langt at det hadde dannet seg arrdannelser i leveren før de fikk behandling, noe som var høyst problematisk. Nå unngås leverskade og leverkreft som følge av viruset, og i dette ligger det en stor gevinst.

– God dialog med kommunene

Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å utrydde viruset i Norge.

– Rundt 80 prosent av denne pasientgruppen er rusmisbrukere, og er ikke nødvendigvis de enkleste å få tak i, i hvert fall ikke for sykehusene. Det at mange av pasientene kan være uforutsigbare og ikke møte til avtalt time, er en faktor i det hele. Derfor er det veldig viktig å ha en nær og god dialog med kommunene hvor pasientene bor, skriver Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver i Helse Nord i pressemeldingen.

– Det er flere miljøer som ivrer etter å komme i gang med dette, men samtidig er det behov for en nasjonal strategi fra departementet. Vi må ha en strategi på hvordan vi involverer de som kjenner disse miljøene best. Det gjelder alt fra sosialmedisinsk senter, slik som i Tromsø, til omsorgstjenester innen rus og Kirkens Bymisjon. Alle slike aktører må engasjeres, og selvsagt da sammen med kommunehelsetjenesten.

Få bivirkninger

I tillegg har den nye behandlingen, i motsetning til den forrige, få bivirkninger.

– Tidligere måtte pasientene behandles med sprøyter, og bivirkningene var tøffe for mange. Det var som å gå med kronisk influensa i flere måneder, og dette fikk flere til å hoppe av behandlingsprogrammet. Den nye behandlingen er en tablettkur med én tablett daglig i tre måneder, med få bivirkninger. Denne krever i utgangspunktet heller ikke at pasienten må på sykehus, men kan like gjerne administreres av fastlegen, skriver Tollåli.

En tablettkur over tre måneder skal ifølge Dokmo fjerne viruset i 95 prosent av tilfellene.

– Folk blir friske av dette, men for at det skal fungere er det viktig med tett oppfølging av pasientene. Det er nettopp derfor det er så viktig å inkludere det kommunale miljøet. Det er viktig både for å få tak i pasientene som trenger behandling, og for å sørge for at de faktisk blir kvitt viruset. Størstedelen av jobben må gjøres i kommunene, og vår oppgave blir å være behjelpelige med å få kommunene involvert. Den samfunnsøkonomiske gevinsten i dette er helt enorm. Hepatitt C fører blant annet til skrumplever, og til syvende og sist ender det for mange med leverkreft, og den er dødelig. Når en leverskade får utvikle seg er det fort ingen vei tilbake.