Fagskolen i Troms får 1,5 millioner

Pengene er en del av regjeringens satsing for å høyne kvaliteten på yrkesfagutdanningene.

FÅR PENGER: Fagskolen i Troms får 1,5 millioner kroner.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Totalt skal 35 millioner kroner deles ut til formålet. Av denne potten får Fagskolen i Troms, som holder til i Tromsø, Harstad og på Skjervøy, 1,5 millioner kroner. Pengene skal gå til «oppgradering fra desktop maskinromssimulator til full Mission», fremkommer det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.


Tromsø-artist får 10.000 kroner

Saksofonist fra Tromsø mottar 10.000 kroner fra Bera Evensens Legat.

 

– Prosjektene som får penger vil føre til bedre kvalitet i fagskoleutdanningen. Prosjektet skal bidra til kompetanseheving av ansatte, samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, og bruk av teknologi for bedre læring, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Departementet mottok over 100 søknader. Av disse fikk 30 private og offentlige fagskoler støtte.