Vil avvikle vennskapsbysamarbeid med Gaza

Kommuneadministrasjonen foreslår å avvikle et vennskapsbysamarbeid mellom ungdommer i vennskapsbyene Tromsø og Gaza.
nyheter

I kommuneadministrasjonens handlings- og økonomplan for 2019–2021, foreslås det å avvikle vennskapsbysamarbeidet mellom ungdom i Tromsø og Gaza som Tvibit har drevet i mange år.

Internasjonalt kulturtilbud

Det er Tvibit som har det overordnede ansvaret for dette samarbeidet. De koordinerer og samhandler med Tamer Instituttet i Gaza om ulike kulturelle tilbud.


Støttemarkering for Gaza:

– Det er rene massakren vi har vært vitne til

Kommunen har foreløpig ingen planer om å bidra med nødhjelp til vennskapsbyen Gaza.

 

– Vi jobber med ungdom i Tromsø og Gaza i lag, i forbindelse med forskjellige performancer, teater, film og tekst, og har gjort det over flere år, forteller leder ved Tvibit, Christian Hyld.

– Det arbeidet vil slutte å eksistere dersom vennskapsbysamarbeidet avvikles, fortsetter han.

Ingen lett oppgave

Administrasjonssjef i kommunen, Britt Elin Steinveg, forteller at det er rene økonomiske hensyn som er tatt i forslaget om å avvikle dette prosjektet.

– Det er ingenting annet enn kostnadshensyn. Samarbeidet på overordnet nivå skal vi fortsette med. Det er kun de pengene som i dag har vært satt av i budsjettet til samarbeidet som vi foreslår ikke skal settes av til neste år, forklarer hun.

Steinveg sier de har gått gjennom kommunens lovpålagte oppgaver med lys og lykt for å finne hvor de kan kutte kostnader.


Ny vennskapsby:

Nå skal Tromsø få ny vennskapsby

Om alt går etter planen vil Tromsø ganske snart få en ny vennskapsby.

 

– Vi har gått gjennom alle lovpålagte oppgaver, og luket ut det som ikke er kommunens kjernevirksomhet. Kommunen driver med ganske mye som ikke er definert som en kommunal kjernevirksomhet, og på flere områder har vi redusert på ting som er i gråsonen, forteller hun.

Administrasjonssjefen innrømmer at prosessen fram mot forslaget om å avvikle samarbeidet ikke var lett.

– Det har vært en forferdelig vanskelig avveining. Det er veldig vanskelig å ta bort ting som er for barn og unge innen kultur og idrett.

Vennskapsbyer bare på papiret

Tvibit er informert om avviklingsforslaget, og synes det er leit.

– Vi håper samarbeidet får fortsette. Det er et viktig prosjekt for Tromsø som vennskapsby med Gaza. Det gir et konkret innhold til en vennskapsbyavtale, sier Hyld.

Han mener dette samarbeidet er noe av det som konkretiserer vennskapsbyavtalen mellom de to byene.

– Uten samarbeidet blir det som en avtale på et papir – en intensjon. Da blir ikke avtalen konkretisert, i hvert fall ikke på ungdomssiden, påpeker han.

Gjør verden mindre

Dersom vennskapsbysamarbeidet blir avviklet, vil det få ringvirkninger langt utfor kommunegrensene.

– Ungdom i Gaza vil miste et kontaktpunkt på utsiden av det området de lever og bor i. Vi tror det er en veldig bra og sunn kontakt og ha, i form av at man blir sett og at man kan gjøre ting i lag med ungdommer andre plasser i verden, påpeker Hyld.

– De midlene vi mister har mye å si for vennene våre i Gaza og ungdommene vi samarbeider med der, legger han til.

Også for ungdom i Tromsø vil en eventuell avvikling av samarbeidet være en kulturell mulighet som faller bort.


Kommuneøkonomi

Kutter ytterligere 71 millioner kroner i helse- og omsorg

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram fredag formiddag.

 

– For Tromsø-ungdom gir det kjennskap til verden vi lever i og hvordan ungdom andre plasser har det. Det hjelper på å forstå totaliteten av verden vi lever i, og er med på å gjøre verden mindre, forklarer Hyld.

Han utelukker ikke at det fortsatt kan samarbeides de to vennskapsbyene imellom, men at det vil bli betydelig vanskeligere.

– Det kan tenkes at noe av det arbeidet kan fortsette dersom vi får søkt midler til flere ulike prosjekter, men det er litt enklere hvis vi får støtte.

– Også handler det litt om hva man får beskjed om å prioritere, legger han til.