Kjemper for å beholde barnehagen i Tromvika:

– Jeg setter familien min foran alt, og uten barnehagen vil heller ingen nye familier etableres her ute

Robin Johansen er fisker i Tromvika, et av fiskeværene i Tromsø som er truet av barnehage- og skolenedleggelse. Fiskeindustrien frykter for tilgang på råstoff på sikt, om skoler og barnehager forsvinner.

Jeg setter familien min foran alt, og uten barnehagen vil heller ingen nye familier etableres her ute.

Robin Johansen
nyheter

– I fjor vinter gikk det et ras rett før skolebussen kom.