Halvårstallene fra Tromsø Toll: Ga ut over 200 forenklede forelegg

Flere personer i Tromsø-regionen prøvde å ta med seg flere varer enn hva som er tillatt inn i Norge.

BESLAG: Tollvesenet har hatt nok å gjøre det første halve året i 2018. Foto: Tore Skadal, Harstad Tidende 

nyheter

Ifølge tall fra Tollregion Nord-Norge har det vært hektisk det første halve året i 2018.

Etter å ha gjennomført 2.841 kontroller i Tromsø-området, har Tollvesenet gitt ut 208 forenklede forelegg, og 39 anmeldelser.

LES OGSÅ: Nytt beslag av ulovlig våpen på flyplassen

Høyt alkoholbeslag

I 188 tilfeller har Tollvesenet blitt nødt til å beslaglegge alkohol fra bilister som har kjørt over grensen til Norge.

121 ganger har de beslaglagt tobakksvarer, mens det har vært 22 tilfeller hvor de har beslaglagt narkotika.

LES OGSÅ: Mann i 50-årene dømt for bedrageri mot utenlandske statsborgere

Nedgang på landsbasis

Ser man på det halve året under ett over hele landet, har Tollvesenet hatt hele 8.842 tilfeller hvor de har beslaglagt alkohol. Dette utgjør en mengde på 209.530 liter. Likevel er dette mindre enn samme periode i fjor, hvor det ble gjort alkoholbeslag 9.202 ganger, med en mengde på 385.931 liter.

Av tobakksvarer på landsbasis, ble det gjort 4.446 beslag, hvor Tollvesenet beslagla 3.970.979 sigaretter, og 2.248 kilo snus. Også dette er mindre enn samme periode i fjor, hvor det ble gjort 4.776 beslagleggelser. Antall sigaretter var riktig nok lavere i fjor med 2.923.185 stykker, men mengden snus var betydelig lavere med bare 404 kilo.

På landsbasis ble det gjort 1.148 beslagleggelser av narkotika. Dette er for øvrig mindre enn samme periode i fjor, hvor det ble gjort narkotikabeslag 1.217 ganger.