Nå blir 51 kryss rødmalt

I et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommunen og Statens vegvesen, blir kryssene der kjørevei krysser gang- og sykkelvei malt røde og skiltet for å markere vikeplikt overfor syklende og gående.

SLIK BLIR DET: Over krysset ved Holtvegen og Kvaløyvegen vil krysset se slik ut når det er ferdig. 

nyheter

Ved krysset fra fylkesvei 862 opp til Finnhvalvegen på Kvaløysletta har nå Tromsø kommune rødmalt et kryss, som det første av 51 kryss rundt om i byområdet. Formålet er å øke andelen syklende og forbedre forholdene for gående og syklende.

Sjur Melsås, sykkelplanlegger i Tromsø kommune, forteller at dette prosjektet foregår over hele byen. Krysset ved Finnhvalvegen er ennå ikke ferdig. Det skal ryddes siktlinjer, skiltes ytterligere, også for dem som kjører opp fra fylkesvei 862.

– Ved alle kryss hvor veier krysser gang -og sykkelvei, kommer det vikepliktsregulering og rødmaling. Det er et omfattende prosjekt og er til klar fordel for gående og syklende, opplyser Melsås.

Han legger også til at rødmalingen har høyere friksjonsgrad enn asfalt, også under nedbør.

Vikeplikt for syklister

Tiltaket skal øke aktsomheten for både bilister, syklister og gående, samt gjøre vikepliktsreglene tydeligere for alle trafikanter. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Troms, Rigmor Thorsteinsen, sier at selve endringen går ut på at bilister vil få vikeplikt for de syklistene og gående som bruker gangveien.

– I løpet av sommeren vil det bli satt opp vikepliktsskilt for å markere denne endringen, bekrefter Thorsteinsen.