Nå må du bestille time for å få veiledning

Skal du snakke med veileder hos Skatteetaten er du nå nødt til å bestille time.

TIMEBESTILLING: Dersom du skal ha veiledning hos Skatteetaten, er du nødt til å bestille time i forkant.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ordningen ble innført i slutten av juni.

– Timebestilling fases inn i ukene som kommer. I denne perioden er det satt av noe ressurser til å håndtere drop-in kunder i tillegg til avtalte veiledningstimer. Innfasingsperioden avsluttes 25. juli. Etter denne datoen blir timebestilling obligatorisk, skriver John Kvalø, avdelingsdirektør for veiledning i Skatteetaten i en pressemelding.

AVDELINGSDIREKTØR: John Kvalø.  

Tanken bak timebestillingen er at de som er pliktig til å møte vil få et bedre tilbud siden de slipper å vente i kø.

– I dag kan det meste ordnes på skatteetaten.no, og du får svar på dine spørsmål på våre nettsider, Facebook, chat eller telefon. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du må møte på et skattekontor, skriver Kvalø.