Markant økning i mobbesaker

Konfliktrådet opplever en stor økning i antall krenkelser.

ØKNING: Konfliktrådet har opplevd en økning i antall mobbesaker. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det kommer fram i halvårstallene som Konfliktrådet har lagt fram.

Hittil i år har Konfliktrådet fått inn 262 saker som omhandler mobbing, digital mobbing, og seksuelt krenkende bilder og tekst. Dette er en stor økning sammenlignet med samme periode i fjor da de fikk inn 184 saker.

Økning i Troms

Konfliktrådet i Troms har mottatt 156 henvendelser i løpet av første halvår i 2018, fordelt på 75 straffesaker og 76 sivile saker. Dette er en økning på 27 saker sammenlignet med samme periode i fjor.

– Økningen skyldes at flere henvender seg direkte til konfliktrådet for å få hjelp til å løse sine konflikter. De sakene som vi ser størst økning i er omfattende og langvarige konflikter i familieforhold, står det i pressemeldingen.