Eierne tappet Nordlys for 160 millioner i fjor – nå krymper egenkapitalen igjen

Til tross for at Nordlys leverer et overskudd på rundt 15 millioner kroner, vil de ikke sitte igjen med ett eneste øre selv.

Tappes: Nordlys tappes for penger av morselskapet Amedia. Årsresultatet på rundt 15 millioner kroner går rett i lomma på eierne. Foto: Jon Terje Eiterå 

nyheter

Snarere tvert imot, for morselskapet Amedia hentet ut hele resultatet, og enda litt til, som konsernbidrag. Dermed svekkes egenkapitalen i Nordlys, selv om avisen leverte et betydelig overskudd.

Overskuddet flyter sørover

Begge avisene i byen leverte positive tall i bunnlinjen, og der iTromsø kan bruke det positive resultatet til å styrke egenkapitalen i mediehuset, har ikke Nordlys den samme muligheten.

Nordlys har de senere år gjort en kapitalstrukturering, der store deler av egenkapitalen som avisen har tjent opp over mange år har blitt hentet ut av eierne i Amedia (for abonnenter). Det fører til at avisen har det proff.no karakteriserer som «ikke tilfredsstillende» soliditet. Soliditet er et mål på hvor mye av eiendelene til et selskap som er finansiert av egenkapital, og brukes ofte til å vurdere hvor godt en bedrift tåler tap. Administrerende direktør i Bladet Nordlys, Marit Skog, er ikke bekymret over denne utviklingen.

– Vi er en del av et konsern der vi har like mye tilgang til midler som vi hadde tidligere. Det har ingen praktisk betydning, sier hun.

Ikke bekymret: Administrerende direktør i Nordlys, Marit Skog, er ikke bekymret for at konsernet tapper egenkapitalen til avisen, og mener det er ekstremt viktig for Nordlys å være en del av konsernet. Foto: Tom Benjaminsen 

– Ekstremt viktig

Egenkapitalen i et selskap er en buffer mot dårligere tider. Dersom en bedrift går med underskudd, spiser det av egenkapitalen i selskapet. Skog er ikke bekymret for den kraftig reduserte egenkapitalen over de siste årene, og fremmer heller viktigheten av å ha et kjempekonsern som Amedia i ryggen.

– Det er ekstremt viktig for oss å være en del av et så tydelig og tungt konsern som Amedia er. Så lenge vi er en del av konsernet og så lenge vi er solidarisk ansvarlig med hverandre, ser jeg ikke det som et problem, sier Skog.

– Men hvis for eksempel Amedia på et tidspunkt skulle ønske å selge Nordlys, så vil dere jo være i en svekket stilling?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Skog.

Reagerer på summene

Klubbleder Leif-Morten Olaussen er ikke like positivt innstilt til denne praksisen som Skog.

– Det er jo sånn at de som sitter med aksjemajoriteten, det er jo de som bestemmer. Så det kan vi jo ikke gjøre noe med. Ledelsen i Oslo har bestemt at det skal være sånn, og da må vi bare godta det, sier klubblederen.

Utfordrende: Klubbleder i Nordlys, Leif-Morten Olaussen, mener det blir utfordrende for avisene å bygge opp en buffer mot dårligere tider, dersom eiere henter ut egenkapitalen. Foto: Ronald Johansen 

Olaussen reagerer på det han mener er store summer.

– Nå henter Amedia ut konsernbidrag fra alle deres aviser. At de henter ut noe i Nordlys er jo ikke noe nytt, i forhold til andre, men det er jo summene de har hentet ut fra Nordlys vi reagerer på, sier han.

Får ikke bygd opp buffer

Olaussen peker på at avisen vil kunne få problemer dersom det blir dårligere tider som det mest problematiske med å flytte ut så mye egenkapital.

– Utfordringen er jo at avishusene ikke kan bygge seg opp en buffer mot dårligere tider. Det er jo bare å håpe at konsernet investerer de pengene, slik at de kan gå tilbake til de lokale mediehusene hvis det skulle bli dårlige tider en gang i fremtiden.

For iTromsø sin del er situasjonen litt annerledes. Eier, Polaris Media, henter ut utbytte fra iTromsø, men har ikke hatt for vane å ta ut konsernbidrag. Størstedelen av resultatet går derfor med på å styrke egenkapitalen i selskapet ytterligere. Sjefredaktør i iTromsø, Stig Jakobsen, sier det per dags dato ikke er et problem for iTromsø, men han forstår problematikken.

– Jeg henger meg ikke for mye opp i det. Det viktigste for oss vil være å tjene penger, for på den måten å sikre en trygg og god arbeidsplass, kommenterer Jakobsen.