Overskudd for begge lokalavisene i byen

Fjorårets årsregnskap legges fram i disse dager. Blant lokalavisene i byen, er det grunn til å smile.

Pengeglis: Både administrerende direktør i Nordlys, Marit Skog, og sjefredaktør i iTromsø, Stig Jakobsen, har grunn til å smile over de ferske regnskapstallene. Foto: Tom Benjaminsen/Ronald Johansen 

Nøkkeltall
 • Utvalgte finansielle nøkkeltall for iTromsø, regnskapsåret 2017:
 • Driftsmargin: 4,2 prosent
 • Totalkapitalrentabilitet: 6,7 prosent
 • Likviditetsgrad: 2,03
 • Soliditet: 51,8 prosent
 • Gjeldsgrad: 0,9
 • Utvalgte finansielle nøkkeltall for Nordlys, regnskapsåret 2017:
 • Driftsmargin: 15,5 prosent
 • Totalkapitalrentabilitet: 14,3 prosent
 • Likviditetsgrad: 1,16
 • Soliditet: 4,9 prosent
 • Gjeldsgrad: 19,4
 • regnskapsuttrykkene
 • Totalkapitalrentabilitet: mål på avkastningen til den investerte kapitalen (egenkapital og gjeld) i selskapet
 • Soliditet: andel egenkapital av den totale kapitalen. Viser hvor mye av eiendelene i selskapet som er finansiert med egenkapital
 • Likviditetsgrad: viser hvor mye omløpsmidler selskapet har i forhold til kortsiktig gjeld innenfor samme tidshorisont
 • Gjeldsgrad: andelen gjeld i forhold til egenkapital
nyheter

Både iTromsø og Nordlys gikk med et resultatmessig overskudd i fjor. iTromsø hadde et driftsresultat på 2.142.959 kroner, mens Nordlys hadde et driftsresultat på 20.621.205 kroner. Årsresultatene var henholdsvis 1.810.000 kroner og 15.864.530 kroner.

Inntektsvekst

For regnskapsåret 2017 opplevde iTromsø, for første gang siden 2012, inntektsvekst – til tross for at pressestøtten var over 400.000 kroner lavere enn året før, og stadig sterkere konkurranse i annonsemarkedet.

De totale driftsinntektene kom på 50.482.337 kroner i 2017, mot 49.978.776 kroner i 2016. Det var en økning i abonnementsinntektene på rundt 1.500.000 kroner som sto for den største delen av inntektsøkningen.

Sjefredaktør i iTromsø, Stig Jakobsen, er fornøyd med det regnskapstallene viser.

– Hvis man går få år tilbake så skjønner man at regnskapstallene man sitter med nå er utrolig bra. Vi har hatt en formidabel utvikling på mange områder, og klarte til og med å få topplinjevekst i 2017, noe vi var nesten alene om i hele avisnæringen, sier Jakobsen.

Han trekker fram veksten i digitale abonnenter som spesielt viktig.

– Veksten når det gjelder digitale abonnenter gjør jo livet lett å leve.

Største overskuddet noensinne

Resultatet har ikke bare vært bra sett i lys av situasjonen til avisen de siste årene, men også i et historisk perspektiv.

– Vi hadde det største resultatmessige overskuddet siden vi startet opp for 120 år siden, hvis vi ser bort fra inflasjon, jubler Jakobsen.

Han ser også lyst på tiden fremover.

– Dette ser ut til å fortsette i 2018, og vi gleder oss over det.

Tøft annonsemarked

Nordlys kunne i regnskapsåret 2017 imidlertid ikke vise til økning i driftsinntektene – til tross for at opplagsinntektene økte. Administrerende direktør i Bladet Nordlys, Marit Skog, er likevel fornøyd med regnskapstallene.

– Det er veldig viktig at vi har et stort overskudd, og det er nødvendig for å utvikle oss videre, sier Skog.

Om de fallende driftsinntektene, viser hun til resten av mediebransjen.

– På samme måte som i resten av bransjen, så faller topplinjen videre.

Fallet i driftsinntekter skyldes i all hovedsak en nedgang i annonseinntektene på rundt 8,8 millioner kroner, noe Skog også trekker fram som den viktigste årsaken til fallende driftsinntekter.

– Annonseinntektene har jo over mange år gått ned for hele mediebransjen. Det er en del av det samme bildet som du ser i hele Medie-Norge.

Begge med kostnadskutt

Det har vært nødvendig for de aller fleste avis- og mediehus i Norge å kutte kostnader for å holde hodet over vann de siste årene. Ut fra regnskapstallene til avisene i byen, kan vi se at denne trenden fortsatte også i fjor.

iTromsø kuttet lønnskostnadene fra 2016 til 2017, men ikke i form av avskjedigelser.

– Vi hadde en prosess som vi planla fram mot 2020 for å se hvordan verden så ut da, det vi har gått ned har vært folk som har gått av med pensjon eller sluttet. Det er ingen som har blitt sagt opp, sier Jakobsen.

Nordlys kuttet også i lønnskostnadene, men Skog viser til andre områder de har spart penger.

– Vi har generelt kostnadsbesparelser over hele linjen. Det er knyttet til både trykk og distribusjon. Det er kanskje de viktigste elementene her, sier hun.

Kutter i antall årsverk

Til tross for at iTromsø kuttet i lønnskostnadene, klarte avisen å opprettholde samme antall årsverk, på 33 sysselsatte ansatte.

– Det er selvsagt noe å glede seg over, sier Jakobsen.

Nordlys har redusert antall sysselsatte årsverk fra 56 til 49. Da iTromsø snakket med henne, hadde hun ikke helt oversikt over de nøyaktige tallene, men sier de ikke har redusert bemanningen fra tidligere år.

– Vi har opprettholdt omtrent den samme bemanningen som i 2016. Kanskje er det noen som er gått av med pensjon, sier hun.

Pressestøtte

Som en del av sitt inntektsgrunnlag, fikk iTromsø pressestøtte i 2017. Denne støtten var, som tidligere nevnt, over 400.000 kroner lavere enn året før. Støtten lå på 7.270.000 kroner. Nordlys mottok ikke pressestøtte direkte, men nøt imidlertid godt av den indirekte pressestøtten. Dette er et momsfritak på papiraviser og brukerbetalinger digitalt. iTromsø mottar også dette momsfritaket, men siden det er basert på opplag, så utgjør denne støtten en større del av inntektene til Nordlys enn for iTromsø.