Her gjelder ikke reiseforsikringen din

Skal du til et område UD fraråder å reise, gjelder ikke nødvendigvis reiseforsikringen din.

FRA­RÅ­DER: Songkhla i Thai­land er et av om­rå­de­ne UD fra­rå­der nord­menn å rei­se til. Foto: Co­lour­box-Tryg Forsikring 

nyheter

Har du lagt ferieplanene i år til et område Utenriksdepartementet fraråder å reise? Da kan det være lurt å sjekke om reiseforsikringen din faktisk gjelder. Det er litt ulik praksis mellom de ulike forsikringsselskapene. Hos noen gjelder ikke reiseforsikringen i det hele tatt dersom du reiser til disse områdene, mens hos andre gjelder deler av forsikringen.

Deler av Thailand og Tyrkia

På listen over land UD fraråder nordmenn å reise finner vi blant annet deler av Thailand, Egypt og Tyrkia, samt Maldivene.

– Jeg tror de aller fleste som planlegger å reise for eksempel helt sør i Thailand, er klar over at det periodevis er uroligheter og konflikter der. Vi anbefaler alle å oppdatere seg på UDs reiserådssider dersom en vurderer å reise til et konfliktfylt område. Reiserådene utstedes når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt område eller oppholde seg et sted, sier kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, i en pressemelding.

UD oppfordrer alle nordmenn til å registrere reisen sin dersom de drar til noen av de 51 landene på UDs liste:

 • Af­gha­ni­stan
 • Al­ge­rie
 • Aser­bajd­sjan
 • Bah­rain
 • Bang­la­desh
 • Bur­ki­na Faso
 • Bu­run­di
 • Den sen­tral­af­ri­kans­ke re­pu­blikk
 • DR Kon­go
 • Egypt
 • El­fen­bens­kys­ten
 • Eti­o­pia
 • Fi­lip­pi­ne­ne
 • Ge­or­gia
 • Gui­nea-Bis­sau
 • In­dia
 • Irak
 • Iran
 • Is­ra­el
 • Je­men
 • Jordan
 • Ka­me­run
 • Ke­nya
 • Kon­go-Braz­za­vil­le
 • Li­ba­non
 • Li­bya
 • Ma­lay­sia
 • Mal­di­ve­ne
 • Mali
 • Mau­ri­ta­nia
 • Mo­sam­bik
 • Ni­ca­ra­gua
 • Ni­ger
 • Ni­ge­ria
 • Nord-Ko­rea
 • Pa­ki­stan
 • Pa­le­sti­na
 • Russ­land
 • Rwan­da
 • Sau­di-Ara­bia
 • So­ma­lia
 • Su­dan
 • Syria
 • Sør-Su­dan
 • Thai­land
 • Tsjad
 • Tu­ni­sia
 • Tyr­kia
 • Ugan­da
 • Uk­rai­na
 • Venezuela