Skytebanen i Tromsdalen er blyforurenset:

Advarer mot å ferdes i området med barn eller dyr

Kommunen setter opp varselskilt.

STIER: Kommunen anbefaler folk å holde seg til de grønne stiene, og å unngå det røde området. Illustrasjon: Tromsø kommune 

nyheter

Undersøkelser tyder på at det er blyforurensning i grunnen på skytebanen i Tromsdalen.

Kommuneoverlegen har sammen med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN tolket prøver fra området, for å avgjøre om det er helsefarlig å ferdes der.

LES OGSÅ: Nå begynner arbeidet med å fjerne forurensning fra skytebane - men godkjennelse mangler (for abonnenter)

Prøvene viser indikasjoner på alvorlig forurensning i grunnen, men det er bare farlig dersom du svelger jord eller sand fra området. Å spise bær eller sopp skal ikke være helsefarlig.

Kommunen skriver på sine nettsider at de anbefaler å passe godt på dersom du tar med seg barn eller hund til området.

LES OGSÅ: Forsvarsbygg starter miljøsanering av skytebane

Varselskiltene blir tirsdag satt opp på fem steder i området som er spesielt berørt av forurensning. Det anbefales å ferdes på stiene som er markert grønt på kartet, og særlig holde seg unna det røde området om du er ifølge med barn eller dyr.

Bly regnes som et giftig metall som finnes naturlig i jorda i små mengder. Gravide og barn under syv år er mest følsomme for metallet.