Så mange har omkommet i fritidsbåtulykker i år

Godt voksne menn topper fortsatt statistikken.

HUSK VEST: Sjøfartsdirektoratet minner om at det er ekstra viktig å huske vesten når du er alene i båten. Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / Scanpix 

nyheter

Totalt er det tolv personer som har omkommet i ulykker knyttet til fritidsbåter i løpet av første halvår i år. I ni av tilfellene var den omkomne alene da ulykken inntraff.

Seksjonssjef Petter A. Søreng i Sjøfartsdirektoratet er glad for at det ikke er en økning i tallet på omkomne i forhold til i fjor, men påpeker at tolv omkomne uansett er tolv for mye.

– Å være ute i en fritidsbåt alene medfører naturlig nok høyere risiko. Da er det viktig at du på forhånd tenker gjennom om du har nødvendig kommunikasjonsutstyr for å tilkalle assistanse fra redningstjenesten, båter i nærheten eller noen på land, sier han.

Statistikk

Voksne menn er fremdeles overrepresentert blant de omkomne, med en snittalder på 54 år. Én kvinne har omkommet så langt i år. Alderen fordeler seg fra 23 til 81 år, og halvparten av de omkomne var 60 år eller eldre. Ni av de tolv omkomne var nordmenn, mens én av utlendingene var fisketurist fra Polen.

Direktoratet venter i de fleste sakene på avklaring fra politiet på om den omkomne eller båtfører var ruspåvirket. Dette er så langt dokumentert i tre av de tolv sakene.

Hordaland fylke ligger øverst på listen med tre omkomne fra bruk av fritidsfartøy. Sogn og Fjordane ligger rett under hvor to har omkommet av samme årsak. I resterende fylker er det bare én.

Bruk av flytevest

Foreløpig er ikke alle ulykkene klarlagt med tanke på bruk av flytevest, men så langt har politiet fått dokumentert at tre av de omkomne ikke benyttet seg av det. Fire ble funnet med flytevest, men blant disse var det flere som ikke hadde festet den skikkelig.

Søreng minner om at det må utføres jevnlig vedlikehold på de populære vestene som blåser seg opp automatisk om du faller i sjøen.

– Når du er alene i båt, er det ekstra viktig å ha flyteutstyret på hele tiden, minner han om.