Sjekk hvem som har fått spillemidler i år:

2,1 millioner kroner til stupeanlegg på Templarheimen

Troms fylkeskommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå innvilget søknader om spillemidler og momskompensasjon.

TILSKUDD: Tromsøbadet får tilskudd på 2.100.000 kroner til stupeanlegg fra fylkesrådet. 

nyheter

Fylkesrådet i Troms har i år fordelt ut spillemidler på rundt 53 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Tromsø-regionen står for 53,8prosent av omsøkt beløp fra Troms i 2018, og det er store utbygginger i Tromsø som utgjør hovedårsaken til dette. Av rammebeløpet blir 24.237.279 kroner fordelt til regionen, noe som utgjør 45,3prosent av de totale tildelingene til fylket.

Millionstøtte til Tromsøbadet

Det er blant aktørene i Tromsø som mottar spillemidler:

Ishavskysten Friluftsråd – Turkart for Tromsø kommune:

 • Tilskudd på 980.000 kroner

Tromsøbadet – stupeanlegg:

 • Tilskudd på 2.100.000 kroner

Møteplassen Kroken – basketbane treningspark:

 • Tilskudd på 300.000 kroner

Møteplassen Kroken – håndballbane:

 • Tilskudd på 300.000 kroner

Tromsø klatrehall – konkurransevegg:

 • Tilskudd på 2.590.000 kroner

Idrettsanlegg får kompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i tillegg innvilget tre søknader om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg:

IL Blåmann–Blåmann Skatepark:

 • Søknadsbeløp: 289.552 kroner
 • Tildeles: 270.515 kroner i kompensasjon

BLÅMANN SKATEPARK: Blåmann Skatepark tildeles også momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Foto: Ronald Johansen

Idrettsforeningen Fløya–Fløyahallen, flerbruksanlegg:

 • Søknadsbeløp: 164.323 kroner
 • Tildeles: 154.051 kroner i kompensasjon

Idrettsforeningen Fløya – Fløyabanen, kunstgress:

 • Søknadsbeløp: 493.898 kroner
 • Tildeles: kr 463.025 kroner i kompensasjon

Bakgrunnen for utdelingen er at Stortinget har i statsbudsjettet for 2018 bevilget 285 millioner kroner til ordningen.