Flere gravide ønsket keisersnitt ved St. Olav og Rikshospitalet enn ved UNN

En nylig publisert studie viste at ingen førstegangsfødende ved UNN ønsket keisersnitt.

KEISERSNITT: St. Olav, Universitetssykehuset Nord-Norge, Ålesund sykehus, Drammen sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, deltok nylig i en studie om kvinner som ønsket keisersnitt. 

nyheter

Dette skriver Dagens Medisin.

Studien undersøkte kvinnenes ønske om keisersnitt ved fem sykehus i Norge. 2.177 gravide deltok i undersøkelsen, der de ble spurt om hvilken type fødsel de foretrakk.

– Vi ønsket også å se om ønsket om keisersnitt hadde noen innvirkning på det faktiske utfallet av fødselen, altså om de endte opp med keisersnitt eller ikke, sier sisteforfatter Lena Henriksen, jordmor ved Avdeling for gynekologi, Oslo universitetssykehus, og postdoktor og førsteamanuensis på OsloMet, til Dagens Medisin.

Ved St. Olav ønsket 5 prosent av de førstegangsfødende keisersnitt, mens ingen førstegangsfødende ved UNN ønsket det samme.

Påvirkes av fødselsangst

Ingard Nilsen, avdelingsleder ved kvinneklinikken på universitetssykehuset, forteller at UNNs psykososiale team ofte klarer å snu kvinnenes ønske om keisersnitt.

– Det som påvirker ønsket om keisersnitt er oftest tidligere negativ opplevelse av fødsel, angst, og medisinske tilstander som gjør det nødvendig. Vi har i mange år hatt et velfungerende psykososialt team ved føde-poliklinikken som snakker med den fødende og som ofte snur ønsket om keisersnitt til ønske om vaginal fødsel, sier Nilsen til Dagens Medisin.

Han bemerker at det er en økning i antall keisersnitt, men forteller til nyhetssiden at dette ikke bare har med kvinnenes ønsker å gjøre:

– Blant annet gjelder dette kvinner som før ikke fikk barn, for eksempel på grunn av tilleggs-sykdommer, og det at vi nå i større grad er i stand til å oppdage risikofaktorer før fødsel, som gjør at keisersnitt er tilrådelig.

Fødselsdebatt

Det finnes en pågående debatt om kvinner som ønsker kvinnesnitt, der blant annet moteekspert og blogger Marianne Jemtegård sto fram i Aftenposten tidligere i juli. Hun følte seg overrasket over nedlatende reaksjoner fra det hun kaller «fødepolitiet».

– Jeg opplever det som om det liksom bare er ett riktig svar her. Og det er at du skal tåle den fødselen, uansett hvor vondt det kan bli og om kroppen din kan bli ødelagt av det. Hvis ikke, er du er en forfengelig diva, sa hun i Aftenposten-intervjuet.