Har startet arbeidet med neste sykkeltrasé-etappe

Etter hvert blir det innsnevring av kjørebanen.

SLIK BLIR DET: Her er en illustrasjon av hvordan det blir seende ut. Foto: Tromsø kommune. 

nyheter

Tromsø kommune skriver på Facebook at de nå er i gang med neste etappe av sykkeltraseen over Tromsøya. Traseen skal bygges fra Brinkvegen til Huldrevegen, som en fortsettelse av sykkelveien over Bymyra.


 

Det blir sykkelvei og sykkelfelt med fortau, adskilt fra trafikk med kantstein.


Slår alarm om «dødsfeller» i nye sykkelfelt

Venstres Morten Skandfer etterlyser tiltak mot det han frykter kan føre til alvorlige sykkelulykker.

 

I tillegg blir det ny belysning med intensivlys ved kryssene samt rødmaling. Det har kommunen allerede begynt å legge langs gang- og sykkelveiene i byen.

Disse endringene vil føre til at fortauet midlertidig vil bli lagt på Prestvannet-siden av Langnesvegen. Årsaken til dette er for å sikre området der skal bygges mur.


 

Etter hvert blir det innsnevring av kjørebanen med lysregulering for å tillate toveis trafikk.


Så mange tok i bruk sykkelen i september

Godværet i september førte til at antall syklister gikk i været. Fra september i fjor til september i år var økningen på 28 prosent. Siden 2013 har økningen vært på 43 prosent.

 

Kommunen skriver at «sluttresultatet vil separere syklende og fotgjengere fra hverandre og fra kjørende, og gjøre det tryggere å ferde fra vestsiden av Tromsøya til sentrum».