Finnmark sier nei til samarbeid om felles nødsentral

Samarbeid om en 110-sentral kunne spart begge kommunene for flere millioner årlig, men Finnmark takket nei.

VIL HA SAMARBEID: Per Ole Sivertsen, leder og IT-ansvarlig for 110-sentralen i Tromsø.   Foto: Tor Farstad

nyheter

Det skriver Altaposten onsdag.

Allerede 8. januar i år, under tittelen «Prosjektbeskrivelse felles 110-sentral for Troms og Finnmark», fikk Sør-Varanger kommune tilbud om nødetatsamarbeid fra 110-sentralen i Tromsø.  I prosjektet skulle man se på felles organisering, felles bemanning og arbeidstidsordning, opplæring og kompetanse, samisk språk, tekniske løsninger og kostnader ifølge Altaposten.

– Innsparingen i prosjektbeskrivelsen er et veldig forsiktig anslag og potensialet er kanskje så mye som 6 til 8 millioner for Finnmark alene, alt etter hva som er mulig av samarbeidsløsninger og hvordan man fordeler kostnadene, sier Per Ole Sivertsen, leder og IT-ansvarlig for 110-sentralen i Tromsø til finnmarksavisen.

Men Sør-Varanger kommune lot være å svare på brevet fra Tromsø, og svarte først den 12. juli, etter at Altaposten tok kontakt for å belyse prosessen. Kontorsjef Magnus Mæland takket da på vegne av Sør-Varanger kommune nei.

– Tromsø kommune kontaktet oss i januar angående et slikt samarbeid. Sør-Varanger kommune anså dette som ikke mulig, grunnet at vi må, og måtte, forholde oss til vedtaket fra DSB av 27. september 2016, som sa at Sør-Varanger kommune skulle etablere en sentral i Kirkenes, som alle kommuner i Finnmark pliktet å knytte seg til. Henvendelsen fra Tromsø ville vært helt på tvers av dette. Vi så ikke noe mer på henvendelsen og jobbet videre i tett samarbeid med politiet for å oppfylle vedtaket fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Mæland til avisen.