– Ingen betaler mer i flypassasjer-avgift enn folk i nord

NHO Arktis mener avgiften rammer Nord-Norge uforholdsmessig hardt og vil at den fjernes. Også Venstre mener at den ikke har fungert etter intensjonene.

KUTTER: Widerøe opplyste i april at de økser 44 avganger fra kortbanenettet grunnet passasjersvikt. Flyselskapet sier de har blitt hardt rammet av et økende avgiftstrykk i bransjen. ARKIVFoto 

nyheter

Reisende betaler 83 kroner, pluss moms, i flypassasjeravgift til staten hver gang de må bytte flyselskap på en norsk flyplass. For Tromsø lufthavn utgjorde dette 76.4 millioner kroner i 2017.