Lyser ut stillingen på nytt:

Takket nei til stillingen som sjef for Helsehuset

Tromsø kommune må starte prosessen med å finne ny enhetsleder for det nye helsehuset i Breivika på nytt, etter at den innstilte kandidaten takket nei til stillingen.

ENHETSLEDERSTILLING LYSES UT PÅ NYTT: Etter at innstilt kandidat som ny enhetsleder har takket nei til stillingen, lyses nå lederstillingen ut på nytt igjen. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

Det var i mars i år at daværende enhetsleder for det nyåpnede helsehuset, Trond Pedersen, gikk av i protest mot de store kuttene i driften ved enheten.

Nå takker også den innstilte kandidaten som ny enhetsleder for helsehuset seg, før fristen gikk ut fredag 20. juli.

BAKGRUNN: 66 har søkt på denne hjelpepleierstillingen (for abonnenter)

Må lyse ut på nytt

Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, bekrefter at den innstilte kandidaten har takket nei til stillingen.

NY RUNDE MED UTLYSNING: Avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø, Trond Brattland, sier at ny enhetsleder for Helsehuset vil tidligst være klar i januar 2019. FOTO: LENA VERÅS ERIKSEN 

Dermed må Tromsø kommune gå i gang med ny prosess for å finne erstatter for Steinar Pedersen.

– Ja vi må nok lyse stillingen ut på nytt, sier Brattland.

Ifølge Brattland er det ikke kjent for ledelsen i avdeling for helse og omsorg hvorfor kandidaten har trukket seg, men forteller at Sandra Abrahamsen som konstituert enhetsleder fortsetter fram til oktober. Hun var også en av de totalt åtte søkerne til stillingen.

En ny innstilling tidligst være klar i januar 2019.

LES OGSÅ: Hun tar over sjefsstillingen etter protestoppsigelse (for abonnenter)

Kutter 200 millioner

Helsehuset, som ble åpnet i år, inneholder tjenester både før og etter sykehusbehandling. Det betyr blant annet at de utskrivingsklare pasientene som kommer fra UNN, skrives inn på Helsehuset.

Helsehuset har i tillegg ansvar for rehabilitering og ettervern for rus og psykiatri.

I mars i år annonserte Tromsø kommune at man skulle spare 200 millioner kroner i helsesektoren, og daværende enhetsleder for Helsehuset, Steinar Pedersen, sa den gangen at et slikt kutt som også rammet Helsehuset ville være ulovlig.

– Det planlegges drift ved flere av avdelingene der bemanning er svakere enn det som er anbefalte nasjonale standarder, skriver han den gangen.