Færre tar båtførerbeviset – men vil ha flere kvinner på havet

Selv om det er færre som tar båtførerbeviset, øker antall kvinner i forhold til tallene tidligere år.

Illustrasjonsbilde  Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

nyheter

Cirka 12.000 personer tok båtførerbevis første halvår i 2018. Av disse var 4.744 kvinner, det vil si en prosent på 32,7, skriver Folkebladet.

En økning på to og en halv prosent fra året før, viser tallene fra Norsk Test AS, som administrerer ordnigen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad er lei for at statistikken har sunket betraktelig, samtidig som han er glad flere kvinner kommer inn i båtlivet.

– Vi mener det er viktig at alle som fører en fritidsbåt skaffer seg best mulig kompetanse. Samtidig er det gledelig ar kvinnene tar rotet, da det viser seg at de i de fleste tilfeller kan være bedre båtførere enn de mannlige, skriver Alvestad i en pressemelding.


Så mange har omkommet i fritidsbåtulykker i år

Godt voksne menn topper fortsatt statistikken.

 

Betydelig nedgang

De to siste årene har antall mennesker som tar båtførerbeviset vært stabilt på rundt 12.000, mens i 2016 var det hele 16.500 personer som tok båtførerbeviset.

– Noe av forklaringen kan være at pensum til båtførerprøven ble noe vanskeligere etter en justering fra 1. januar 2017. Strykprosenten økte i denne perioden. Men selv om vi korrigerer for stryk, var det en betydelig nedgang fra 2017. Det som vi antar har størt betydning er været på Østlandet. I fjor var det kaldere og ikke minst mer vind, som påvirker mange av førerne av noe mindre båter, skriver Bernt Nilsen, adm.dir. i Norsk Test i pressemeldingen.

 

Selv om du er født før 1. januar 1980 - og kan slippe å ta båtførerbevis, så kan også du trenge å øke kompetansen til sjøs. Antall førerbevis utstedt for personer i denne aldersgruppen viser en jevt synkende tendens.

Begynt å bli mettet

Første halvår for 2018 var det bare 1.000 personer født før 1980 som tok båtførerprøven. Leter vi syv år tilbake finner vi et tall som nesten er doblet - i 2011 var det 1.696 personer som tok båtførerbeviset. Siden 2011 har det vært en gradvis nedgang. I 2017 var det 1.227 personer som bestod og mottok beviset.

– Det er ikke lett å si om markedet er begynt å bli «mettet» for denne aldersgruppen. Vi forventer jo en viss nedgang på noen prosent per år, men årets nedgang er mye større enn forventet, skriver Bernt Nilsen.


Håper på seiler- og kajakkboom

Kystsamfunnet på Yttersia satser og drømmer stort.

 

Da det fra 1960-tallet til 2010 var en frivilligordning, var det rundt 200.000 personer som skaffet seg båtførerbeviset.

I løpet av inneværende år vil det totalt være utstedt omlag 350.000 båtførerbevis, av disse er 70.000 utstedt til kvinner, ifølge opplysninger fra Norsk Test.