Flere unge velger yrkesfag

Halvparten av VG1-søkerne valgte i år yrkesfag.

TILBYR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK: Kvaløya videregående skole tilbyr blant annet Bygg- og anleggsteknikk. 

nyheter

Nå er tallene på antall søkere på de ulike programmene i videregående opplæring offentliggjort.

På nasjonalt nivå er det i underkant av 69.500 elever som skal begynne på det første året i videregående opplæring. Dette skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding. I Troms er det 6226 som har fått tilbud om plass på ulike studieretninger. Dette skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Av disse er det 3241 gutter og 2985 jenter.

Mer enn 34.500 elever har på nasjonalt nivå fått plass på yrkesfag. Det er halvparten av elevene på VG1. Ifølge kunnskapsdepartementet er det den største andelen på flere år.

– Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Inntakstallene viser at blant annet studieprogrammet bygg- og anleggsteknikk øker mest. I Troms er det 125 elever som har fått tilbud om plass der.

– Vi har lenge erkjent et behov for flere fagarbeidere, og regjeringen har iverksatt en rekke tiltak. Disse tallene viser at utviklingen nå går i riktig retning. Flere ungdommer velger yrkesfag. Samtidig ser vi at rekordmange nå får lærlingplass, og at flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning. Det er veldig positivt, men vi skal fortsette å holde trykket oppe, sier Sanner i pressemeldingen.

Av i alt 190 698 søkere til skoleplass har 92 prosent fått tilbud om plass. Det er etter at alle fylkeskommuner har gjennomført sitt førsteinntak. 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mindre enn i fjor.

Det er 1600 færre søkere til skoleplass i 2018 enn i 2017.