Disse arbeidstakerne drikker for mye

Ny studie viser at unge, single menn har størst risiko for å drikke for mye.

Unge, single menn er i størst grad i faresonen når det kommer til alkoholmisbruk.   Foto: pixabay

nyheter

WHO har gjennomført en stor spørreundersøkelse blant 3.571 norske arbeidstakere. Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er at de ønsker å kartlegge såkalte «risky drinkers». Personer som på grunn av sitt alkoholforbruk er i en risikosone når det eksempelvis helse og privatliv. Av undersøkelsen kom det fram at 11 prosent av arbeidstakerne ble definert som i «faresonen».

Dette skriver Dagens Medisin.

– Dette er nokså mye sammenlignet med lignende studier utført i andre land, sier førsteforfatter og stipendiat i helsevitenskap Mikkel Magnus Thørrisen ved OsloMet til Dagens Medisin.


Drikkevanene endrer seg ellers i landet – her holder vi fast

Halvårstallene fra Vinmonopolet bekrefter den trenden man har sett de siste årene. Det skjer et skift fra mørkere til lysere drikker – bare ikke i Tromsø helt enda.


Studien er publisert i BMC Public Health.

31.4 prosent av de spurte mennene som bodde alene og 26.5 prosent av menn under 39 år, har ifølge undersøkelsen et drikkemønster som vurderes som risikabelt. Ergo assosieres risikabel drikking med det å være en ung, barnløs og ugift mann.

– Aller mest vanlig var risikabel drikking blant menn uten barn – våre data viser at hele 33,5 prosent av dem er i faresonen, sier Thørrisen, til Dagens Medisin.


Sommerværet splitter landet

Sommerværet innvirker på drikkevanene til tørste nordmenn. Hos Vinmonopolet har det gitt utslag i hvilke typer vin som blir solgt mest.


I undersøkelsen spørres det blant annet om hvor mye du drikker, antall enheter i uke og hvor ofte du drikker.

94,6 prosent av de i studien som havnet i risikokategorien, hadde bare en lav risiko basert på WHOs definisjoner.