Etterlyser flere fosterforeldre

Melder om betydelig behov for flere fosterhjem i Tromsø.

TRENGER FLERE FOSTERFORELDRE: Kathrine Eidissen, enhetsleder i ressursavdelingen ved Barneverntjenesten og Aina Isaksen ved Barneverntjenesten i Tromsø kommune etterlyser flere forsterforeldre. Foto: Tromsø kommune 

nyheter

I en pressemelding fra Tromsø kommune forteller barnevernstjenesten om et stort behov for flere fosterforeldre her i kommunen. Årsaken til dette er at det finnes mange barn som står på venteliste for å bli tatt inn i et fosterhjem, og ofte må barna som ikke kan bo hos foreldrene sine sendes langt av gårde.

– Det spesielle i Nord-Norge er at de geografiske avstandene er så store, og omfatter plassering av barn i både Nordland, Troms og Finnmark. Vi ønsker derfor å kunne rekruttere flere til å bli fosterhjem i vårt nærområde, slik at endringen blir lettere for både barnet, de biologiske foreldrene, for fosterhjemmet og for Tromsø kommune, forteller enhetsleder Aina Isaksen ved Barneverntjenesten i Tromsø kommune.

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som leverer statlige barne- og familieverntjenester til hele landet, fordelt på fem regioner. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og om barnets fremtid.

På grunn av manglende fosterforeldre her flyttes barna noen ganger ikke bare fra familien sin, men også hjemkommunen og fylket.

– Når vi har behov for fosterhjem for et barn sender vi søknad inn til Bufetat. De rekrutterer den familien som passer best til det barnet som trenger plassering. Informasjon og beskrivelse av barnet får de av oss, men fordi det er så få fosterhjem i Norge, så kan det dessverre ta tid, lang tid. Til syvende og sist handler det likevel om at barnet skal passe inn i den familien det kommer til, forklarer Isaksen.

Per i dag er det åtte barn i Tromsø kommune som venter på å flytte inn til en fosterfamilie.

– Om barna er over ti år, tar det som oftest lengre tid, fordi disse barna oftere har opplevelser med seg som kan være vanskelige for fosterforeldrene. Vi bruker derfor lengre tid på å finne fram til den gode kjemien, forteller Isaksen.

– Noen ganger er det også slik at barn blir plassert i fosterhjem når de er veldig små. Da er det ofte rus involvert, som igjen medfører sine utfordringer, supplerer hun i pressemeldingen.

Barna har ulike behov, og det er derfor behov for ulike fosterforeldre, med forskjellige interesser.