Sterk julimåned for sjømateksporten

Juli måned ble den nest beste noen sinne.

REKORD: Juli 2018 ble den nest beste julimåneden noen sinne.  Foto: Bendiksby, Terje

nyheter

Sjømateksporten svinger med sesongene, og normalt er juli den svakeste eksportmåneden. Likevel var juli for fiskeriet den nest beste julimåneden noen sinne med en eksportverdi på 1.5 milliarder kroner.

Bedre var det for havbruk, hvor eksporten var på til sammen 5.5 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned.

- Vekst i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med fortsatte høye laksepriser, ga rekord i eksportverdien for juli måned, skriver Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i en pressemelding.


Rekord i norsk sjømateksport første halvår:

Spår laksevekst de neste seks månedene

Etter å ha slått rekorden i første halvår er Norsk Sjømatråd sterk i troen på å fortsette den gode trenden.

 

Norge eksporterte 2.600 tonn fersk torsk, inkludert filet, for 83 millioner kroner i løpet av juli. Dette er en volumøkning på 118 tonn, og en verdiøkning på åtte millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Så langt i år har Norge eksportert 53.000 tonn fersk torsk, inkludert filet, for 1.9 milliarder kroner. Det er for øvrig en nedgang på 2.600 tonn, og en verdiøkning på 154 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

- Vi ser fortsatt en økning i eksport av fersk torsk utenom hovedsesongen, mye av forklaringen ligger nok i ferskfiskordningen og levendelagring. Til tross for at prisen falt litt i juli er gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk 9 prosent høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i 2017, skriver Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i pressemeldingen.