Vil ta imot flere flyktninger

Kommunen bør si seg villig til å ta imot flere flyktninger.
nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, har bedt Tromsø om å utvide antallet flyktninger som trenger å få et bosted.

Kommunen har tidligere sagt ja til å ta imot 75 flyktninger for bosetting i Tromsø, men nå ønsker IMDi at man isteden tar imot 98 stykker – dvs. 23 fler.

Det er endrede prognoser for hvor mange flyktninger som vil komme til Norge som ligger bak ønsket om at Tromsø tar imot flere.

Tromsø blir bedt om å ta imot 20 voksne, to mindreårige mellom 15 og 18 år, samt én mindreårig under 18 år.

Administrasjonen i kommunen anbefaler politikerne om å si ja til forespørselen fra IMDi.