Høyblokka i sentrum ender hos fylkesmannen

Reguleringsplanen for Vestregata 20–22 skal nå til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
nyheter

Dette etter at administrasjonen i kommunen foreslår å avvise den siste klagen som er kommet inn på det omstridte prosjektet.

Planene omfatter en ni-etasjes blokk på nabotomta til Kongeparken.

Les også: Her er planene for den ni etasjer høye sentrumsblokka

Kommunestyret har tidligere godkjent planene på høyblokken – med begrunnelse at det er behov for boliger i sentrum, og at den planlagte blokka vil bøte på boligmangelen.

Reguleringsplanen ble formelt godkjent i fjor av kommunestyret med 26 mot 17 stemmer.

Les også: Reagerer på høyden i dette sentrumsprosjektet

Tidligere er flere klager avvist av både kommunen og fylkesmannen.

Saken skal til politisk behandling i byutviklingskomiteen i neste uke.