Her blir det ny sykkelvei

Gravemaskinene er i full sving ved Prestvannet, men sykkelstien ned til Huldervegen blir ikke helt ferdig før neste år.

VEIARBEID: Her bygges det sykkelsti. Foto: Frank Lande 

nyheter

I juli begynte veiarbeiderne å jobbe langs Langnesvegen på sørsiden av Prestvannet. Arbeidet er ett ledd i sykkeltraseen som skal gå over Tromsøya, skriver kommunen på Facebook. Traseen vil være klar til neste år, med rødmalte kryss, vikeplikt med fordel for syklende og gående, og ikke minst en stor grad av separasjon fra kjørende ved hjelp av kantsteinsbeskyttelse, står det.

Ferdigstilles i 2019

Sjur Melsås, sykkelplanlegger i Tromsø kommune, forteller at dette er en del av byens neste sykkelvei og sykkelfelt med fortau som skal gå ned til Huldervegen.


Har startet arbeidet med neste sykkeltrasé-etappe

Etter hvert blir det innsnevring av kjørebanen.

 

– Dette er første del av siste ledd i sykkelveien som skal gå over øya. I fjor bygget vi over bymyra, altså forbi Studentskipnadens boliger like ved Brinkveien, og nå bygger vi fra Brinkveien og ned til Huldervegen. Vi blir ikke mer enn halvveis ferdige i år, og så ferdigstilles arbeidet neste år, sier Melsås.

Kan bli redusert fremkommelighet

Arbeidene med den nye sykkeltraseen kan føre til trafikkbegrensninger på grunn av at det skal legges kummer i veibanen at fremkommeligheten kan bli begrenset.

Ifølge Melsås er det spesielt natt til tirsdag og onsdag trafikken kan bli berørt.


Nå blir 51 kryss rødmalt

I et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommunen og Statens vegvesen, blir kryssene der kjørevei krysser gang- og sykkelvei malt røde og skiltet for å markere vikeplikt overfor syklende og gående.

 

– Vi jobber langs Langnesvegen nå med sykkeltraseen over Tromsøya. I den forbindelse er det litt redusert fremkommelighet neste uke, først og fremst tirsdag til onsdag, da vi blant annet skal legge kummer i veibanen. Vi jobber raskt gjennom de to dagene, så vi er klare til trafikken tar seg opp til normalen uken etter.


Nå blir det endelig fortau her

Arbeidet starter allerede nå i sommer.


Melsås utelukker ikke at det kan bli trafikkregulering under anleggsarbeidet, enten manuell dirigering eller med lys.

– Denne og neste uka blir det arbeid i selve veien, og til nå har det ikke vært kødannelse. For å kunne grave seg flere meter ned i bakken, er maskinene nødt til å jobbe i veien. Forhåpentligvis slipper vi arbeid på dagtid, så kanskje det ikke vil merkes i særlig grad.