Skal pusse opp revyutstyr for 100.000 kroner

Publikums-atriet som byens skolerevyer bruker er slitt og til tider usikkert. Nå bevilges det penger til sikring og oppgradering.

REVYPENGER: Revymiljøet i Tromsø – som her, Polarshow på Sommerlyst – får 100.000 kroner til å oppgradere publikumsfasilitetene. Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

For vel ti år siden fikk kommunen 600.000 kroner i gave fra Sparebanken Nord-Norge til å kjøpe inn et mobilt publikumsatrium og et lyd- og lysanlegg til de mange skolerevyene.

For to år siden ble deler av atriet og lydanlegget oppgradert for 150.000 kroner – og nå foreslår administrasjonen i kommunen å bevilge ytterligere 100.000 kroner for å ferdigstille oppgraderingen.

Pengene foreslås å bli tatt fra den såkalte frivilligmillionen.

Det er kommunen som er formell eier av anleggene og atriet, men skolerevyene får bruke dette gratis.

Tromsø har i dag åtte skolerevyer som hvert år sysselsetter cirka 1.000 elever på grunnskole og VGS-nivå.

Skolerevyene er ifølge administrasjonen en «bærebjelke i byens kulturliv», og bør derfor få gode produksjons- og publikumsforhold.