Troms fylke gir opp og ber kommunalministeren ta over sammenslåinga med Finnmark

Fredag skal Troms fylkesting samles for å ta stilling til videre prosess i sammenslåinga med Finnmark. De vil gi alt ansvaret til kommunalministeren og departementet.

UTÅLMODIG: Willy Ørnebakk (Ap) synes det er krevende å slå seg sammen med Finnmark fylke. Foto: Foto: Amund Hansen / Troms Folkeblad 

nyheter

– Vår vurdering er at et er en veldig vanskelig og utfordrende sak. Det er krevende å skulle gjennomføre noe den ene parten sier blankt nei til. Derfor vil vi nå gå i dialog med kommunaldepartementet om at de kan gjennomføre sammenslåinga, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

Det er fem oppgaver fylkesrådet mener må gjennomføres før sammenslåinga første januar 2020.

• Utpeke valgstyre

• Innkalle fylkestinget høsten 2019

• Danne nytt organisasjonsnummer

• Gjennomføre virksomhetsoverdragelse – overføring av ansatte og eventuelle tilknyttede virksomheter.

• Lage økonomiplan og budsjett for første driftsår

– Ikke mulig å lede alene

19. juni uttalte Willy Ørnebakk til iTromsø at han var villig til å styre uten Finnmark. Tre uker senere kom kontrabeskjeden. Da sa Ørnebakk at det var umulig for Troms å lede fellesnemnda alene.

– Jeg har ikke endret standpunkt, men vi har innsett at det er umulig rent praktisk og politisk å styre fellesnemnd. Flere partier i Troms har varslet at de ikke vil møte opp i en fellesnemnd. Det påvirker selvfølgelig.

Da Finnmark tidligere i sommer sa nei til å oppnevne medlemmer til fellesnemnd, et utvalg som skal ha ansvar for sammenslåing av fylkene, endre kommunalminister Monica Mæland styrkeforholdet i fellesnemnd, slik at Troms fikk over 50 prosent av medlemmene, og ble vedtaksdyktig alene. Styrkeforholdet ble da i henhold til innbyggertallet i fylkene. Samtidig varslet hun at dersom Finnmark ombestemte seg senere, kunne hun vurdere å endre styrkeforholdet tilbake. Det mener Ørnebakk gjør situasjonen uholdbar.

– Skulle vi ha begynt arbeidet, kommet i gang med beslutninger, og så etter tre, fire, eller flere møter, så skal plutselig Finnmark bli med? Da ville det bli en ny diskusjon om alle beslutningene, og vi ville måtte startet om igjen. Det ville vært en umulig situasjon

Troms ønsker flere oppgaver

Til tross for at flere tar til orde for at Troms også bør si nei til sammenslåinga i solidaritet med Finnmark, ønsker Ørnebakk fremdeles at Troms og Finnmark blir slått sammen til ett fylke.

– Troms fylkesting har vært klar hele tiden på at vi ønsker sammenslåing. Vi ønsket egentlig at hele Nord-Norge skulle bli en region, og vi ønsket frivillighet. Men slik ble det ikke. Og det viktigste for oss er at det kommer flere oppgaver og større ansvar til fylkeskommunene, slik at oppgavene kommer nærmere folk. Samfunnsbygging handler om kompetansebygging og institusjonsbygging. Det må også foregå utenfor Oslo og i de statlige direktoratene, sier han.