Troms fylkesting avslutter arbeidet i fellesnemnda for sammenslåing med Finnmark:

KrF ber partiet sentralt gjennomføre sammenslåingen likevel

Fredag var fylkestinget innkalt til ekstraordinært fylkesting, der Troms vedtok ikke å gjenoppta arbeidet i fellesnemnda for Troms og Finnmark. Likevel mener KrF i Troms og Finnmark at reformen må gjennomføres.

EKSTRAORDINÆRT: Et ekstraordinært fylkesting vedtok fredag å avslutte arbeidet med fellesnemnda for Troms og Finnmark, og sende saken tilbake til kommunaldepartementet. 

nyheter

– Fordi vi ønsker videre fremgang i reformprosessen sender vi saken tilbake til statsråden. Vår anbefaling til KrF sentralt er at om saken havner tilbake på Stortinget, så er vår klare anbefaling at sammenslåingen opprettholdes, sier Nils-Einar Samuelsen, gruppeleder for Troms KrF på fylkestinget.


Troms fylke gir opp og ber kommunalministeren ta over sammenslåinga med Finnmark

Fredag skal Troms fylkesting samles for å ta stilling til videre prosess i sammenslåinga med Finnmark. De vil gi alt ansvaret til kommunalministeren og departementet.


Fredag valgte Troms fylkesting å støtte fylkesrådets vurdering om ikke å gjennomføre arbeidet i fellesnemnda for sammenslåing mellom Troms og Finnmark, uten Finnmark.

ØNSKER EN REFORM: Nils Einar Samuelsen (KrF) mener at selv om arbeidet i fellesnemnda avsluttes, så bør sammenslåingen gjennomføres av regjering og storting. 

Nils Einar Samuelsen (KrF) fra Lyngen mener det er riktig å sende saken tilbake til kommunalminister Monica Mæland. Han avdramatiserer likevel muligheten for at dette kan føre til at reformen stoppes.

– Det er vedtatt i to omganger på Stortinget at det skal gjennomføres en regionreform. KrF har støttet vedtakene begge gangene. Det nye sammenslåtte Troms og Finnmark KrF er positiv til at regionreformen fortsetter, og at Troms og Finnmark sammenslås til en felles region. Det er også det signalet jeg vil gi til partileder Knut Arild Hareide, sier Samuelsen.

Troms AP er også positiv

Willy Ørnebakk (Ap) signaliserte også at dette handler om arbeidet i fellesnemnda, og ikke at fylkesrådet mener arbeidet bør avsluttes.

– Det er helt feil at rådet har gjennomført en snuoperasjon. Det som har endret seg er den politiske situasjonen. Det er ikke realistisk å gjennomføre arbeidet i fellesnemnda uten Finnmark, sa Willy Ørnebakk i sitt avslutningsinnlegg fredag.

ENIG MED KRF: Torbjørn Bongo (Ap) er enig at sammenslåingen bør fortsette selv om arbeidet i fellesnemnda nå avsluttes. 

Torbjørn Bongo (Ap) er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han mener at Troms Ap ikke har snudd i regionreformen.

– Vi har ulike primærstandpunkt mellom Troms Senterparti og Troms Arbeiderparti. Vårt opprinnelige standpunkt var at hele Nord-Norge burde slås sammen til én region. Vårt sekundære standpunkt er at Troms og Finnmark bør slås sammen. Vi står enda på vårt sekundære standpunkt, men vi innser at arbeidet i fellesnemnda ikke kan gjennomføres uten Finnmark og uten at blant annet Troms Senterpartis representanter møter, forteller Bongo.

Basere seg på frivillighet

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i 2017 at de var for en regionreform, men at den måtte basere seg på frivillighet.

– Nå er både Arbeiderpartiet i Finnmark, Finnmark fylkesting og befolkningen i Finnmark imot. Hvorfor er Troms Arbeiderparti stadig for?

– Vi respekterer at Finnmark er mot, men vi mener at det er riktig og en god idé å slå sammen fylkene, nå som en felles nordnorsk region ikke blir gjennomført, mener Bongo.

Bongo er også klar på at når Stortinget har vedtatt en sammenslåing, så er det som en marsjordre å regne for fylkestinget både i Troms og Finnmark.

– Hvis vi legitimerer å opponere på lovlig stortingsvedtak, hvorfor skal da befolkningen respektere våre egne avgjørelser? spør Bongo.

Nils Einar Samuelsen mener også at det ligner på sivil ulydighet det Finnmark fylkesting har gjort ved å ikke delta i fellesnemnda, og at Stortinget og regjering bør gjennomføre sammenslåingen eventuelt med en særlov.

– Vi vil gi det rådet til partiet sentralt at man fortsetter arbeidet med regionreformen. Om regjeringen mangler hjemmel, så er det et alternativ at Stortinget vedtar en særlov for å få sammenslåingen på plass, avslutter Samuelsen.