Senterpartiet og Fremskrittspartiet uenige om stortingsvedtak i regionreformen er fattet lovlig

Sandra Borch (Sp) har i et brev til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland stilt spørsmål om Stortinget har fattet ulovlig vedtak i regionreformen. Fremskrittspartiet peker på at vedtaket er gjort flere ganger og er lovlig.

KRANGEL OM REGIONVEDTAK: Ifølge jussprofessor Eivind Smith, og senterpartiets Sandra Borch, er vedtaket om regionreformen fattet i juni 2017 å anse som ulovlig. Foto: Nikolas Farstad 

nyheter

– Under behandlingen av regionreformen 8. juni 2017 var verken Troms eller Finnmark med i den opprinnelige innstillingen i saken. De burde fått uttale seg i saken i forkant av stortingsvedtaket. Ifølge utredningsloven skal saken utredes og berørte parter, herunder fylkeskommunene skulle vært hørt i saken, sier Sandra Borch.

Borch fikk i Aftenposten i slutten av juli støtte fra jussprofessor Eivind Smith som påpekte i et leserinnlegg at siden stortingsvedtaket der også de nordligste fylkene var tatt med, ikke var tilstrekkelig utredet, er vedtaket å anses som ulovlig.

– Stortinget er også forvaltningsmyndighet i tillegg til lovgivende myndighet, så også de må forholde seg til de lover og regler som er vedtatt, mener Borch.

Les også: KrF ber partiet sentralt likevel gjennomføre sammenslåingen

ULOVLIG VEDTAK: Sandra Borch (Sp) mener vedtaket fattet på Stortinget i juli 2017, var ulovlig. Foto: Ronald Johansen 

 

Stortinget er øverste myndighet

John Karlsen er gruppeleder for Fremskrittspartiet på fylkestinget i Troms og mener at vedtaket om regionreformen er fattet i flere omganger, av landets øverste valgte organ og derfor må anses som lovlig.

– Vårt primærstandpunkt er at fylkeskommunene bør legges ned. Likevel forholder vi oss til vedtakene som er gjort både på Stortinget og i vårt eget fylkesting, som sier at Troms og Finnmark bør slås sammen til én felles region. Stortinget er landets øverste folkevalgte organ, og vi må også forholde oss til det, mener Karlsen.

Les også: Troms gir opp og ber kommunalministeren ta over

Han har ingen tro på at fylkestingsvedtaket om å avslutte arbeidet i fellesnemnda vil stoppe sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Det er ikke mulig å stoppe sammenslåingen, det vil sette alle andre fylkessammenslåingene i landet i spill, og det kommer ikke Stortinget til å tillate, mener Karlsen.

Sandra Borch er ikke overrasket over Fremskrittspartiets holdning i saken.

– Troms og Finnmark er ei slagmark og det er det regjeringen og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som har et særlig ansvar for, sier Borch.

Les også: Mæland vil ikke gjøre som Troms ber om

UENIG: John Karlsen (Frp) mener Stortinget uansett forvvaltningsjuss er landets øverste myndighet og at vedtakene i regionreformen uansett er lovlig. Foto: Håkon Steinmo