Nå får Norsk Folkehjelp kjøre til hyttetomta

I tillatelsen fra kommunen ligger det imidlertid begrensninger.

FOLKEHJELPSHYTTA: Norsk Folkehjelp ønsker å reparere grunnmuren på folkehjelpshytta i Tromsdalen, og får lov til å kjøre gravemaskin opp til hytta.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Norsk Folkehjelp får lov av kommunen til å kjøre gravemaskin og ATV opp til folkehjelpshytta i Tromsdalen. Folkehjelpa får tillatelse for én tur med gravemaskin, og ti turer med ATV i perioden 6. august til siste september.

Grunnen til at man ønsker å kjøre med maskinene opp i Tromsdalen, er at den frivillige organisasjonen skal gjennomføre reparasjonsarbeid på hytta. Blant annet skal grunnmuren repareres.

I tillatelsen fra kommunen legges det imidlertid begrensninger på ferdselen. Det vil ikke være lov å kjøre over våtmark når det har falt mye nedbør.

Dessuten så må det legges matter eller annet beskyttende dekke i traseen når gravemaskinen skal fraktes opp.