Unni fryktet den sjeldne soppen skulle forsvinne for godt. Så fikk hun en gledelig nyhet.

Etter en liten redningsaksjonen er det nå tilrettelagt for at den svært sjeldne soppen skal kunne leve videre i Tromsø.

ENDELIG: Unni Gamst er så glad for at soppen ble «reddet».  Foto: Tromsø kommune.

nyheter

I juli skrev iTromsø om Unni Gamst, soppentusiast og lærer, som fant den sjeldne sjampinjongarten Agaricus sipapuensis på Strandvegen. Arten er fra før av kun funnet ett sted tidligere, ved Sipapu Ski Resort i New Mexico, USA. Soppen vokste imidlertid på et område på Strandvegen hvor Tromsø kommune skulle grave for å utvide veien.

GODT SAMARBEID: Eirik Nilsen, prosjektleder i Tromsø kommune og Unni Gamst jobber sammen for å få reddet den sjeldne sjampinjongen.   Foto: Tromsø kommune

– Det er skrekkelig trist om den ødelegges. At det eneste stedet vi vet den finnes her er dødsdømt. Jeg skjønner at kommunen må bygge ut, og jeg har ikke tenkt å lenke meg fast, men det hadde bare vært så utrolig fint om den ble reddet og flyttet til et annet område hvor den kan «holdes i live», sa Gamst, da vi snakket med henne i juli.

Ble stolt av kommunen

Onsdag denne uken, etter litt logistikk, ble soppen flyttet til Universitetsmuseets botanisk hage i Breivika, som tidligere har sagt seg villig til å ta den imot.

– Jeg var egentlig forberedt på en stor skuffelse, at det ikke skulle skje noe, så viser det seg at flere i kommunen har jobbet hardt for at den ikke skulle ødelegges. Da jeg ble oppringt av prosjektlederen i kommunen ble jeg kjempeoverrasket. At de faktisk redder soppen gjør at jeg blir veldig stolt av min egen kommune, sier Gamst, som tok del i aksjonen, onsdag.

Å skulle «redde» en sopp er lettere sagt enn gjort da den brer seg over et større område enn øyet ser. Den «egentlige» soppen befinner seg under bakken, hvor flesteparten av soppene har lange og tråformede celler, kalt hyfer. Hyfer som ligger sammen lager et nettverk som kalles mycel, og dette ugjør soppens vegetative del. Soppens velkjente fruktlegeme, som ofte havner på matfatet, er bare den reproduktive, sporbærende delen av organismen.

Fikke seg en liten reise

Eirik Nilsen, prosjektleder i Tromsø kommune, forteller at det tok litt mer tid å få forberedt redningsaksjonen enn han første hadde trodd.

– Det måtte litt koordinering til for å få alle parter med, men vi klarte det til slutt – og alle var veldig positive til å få dette til, sier Nilsen.

Aksjonen foregikk ved at entreprenøren og ansatte ved botanisk hage gravde et hull til soppens mycellnettverk i Breivika. Deretter ble det kjørt en gravemaskin til Strandvegen som tok med seg et større parti av området hvor soppen lå og flyttet det til botanisk hage.

– Det hele var veldig udramatisk, og vi fikk flyttet soppen til sitt nye hjem. For oss var det en morsom liten sak, så får vi håpe at den overlever der den nå er, sier Nilsen.

Ingen garantert overlevelse

For det er en ingen garanti at soppen overlever, etter at den er flyttet. Soppekspert Øyvind Weholt sa i juli at det er mulig å flytte slike type sopper, men at man må avvente å se om den «trives» på sitt nye hjemsted.

LITEN AKSJON: Her graves soppen opp for å flyttes til botanisk hage. Foto: Tromsø kommune. 

– Dette fikk en veldig lykkelig slutt, og jeg håper at den klarer å overleve i botanisk hage. Nå er nyheten om dette videreformidlet til dem som i utgangspunktet fant den første soppen i New Mexico. De vil sikkert synes det hele er veldig eksotisk, sier Gamst.