Vil ha ID-merking av kjæledyr

Dyrebeskyttelsen Norge vil ha pålagt ID-merking av kjæledyr slik at flere brudd på dyrevernloven kan straffeforfølges.

ID-MERKING: Dyrebeskyttelsen Norge vil ha pålagt ID-merking av kjæledyr.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge skriver i en pressemelding at organisasjonens lokalavdelinger må hjelpe stadig flere dyr. I 2016 hjalp de 5810 dyr, og i 2017 var tallet steget til 7415. Dyrene som kommer inn er ofte umerkede og bortkomne familiedyr, eller dyr som har blitt dumpet av eier. I 2017 brukte Dyrebeskyttelsen Norge nær 17 millioner kroner på praktisk hjelp til dyr i nød. Over 11 av 17 millioner kroner er utgifter til veterinærbehandling og ID-merking, skriver organisasjonen i en pressemelding.

I Sør-Vest politidistrikt er 108 av 159 overtredelser av dyrevelferdsloven blitt henlagt mellom 2016 og hittil i år, skriver VG. I hovedsak henlegges saker fordi man ikke klarer å identifisere en gjerningsmann.

– ID-merking av familiedyr er den eneste måten vi får plassert ansvaret for dyrets ve og vel der det hører hjemme; nemlig hos eier. Kostnaden bør bæres av dyreeier, dermed er dette et enkelt tiltak for å gi god dyrevelferd. Har man ikke råd til ID-merking av dyret sitt så har man ikke råd til å ha dyr, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, i samme pressemelding.

Enklere å straffeforfølge

Ifølge Dyrebeskyttelsen dumper mange nordmenn kjæledyrene sine når de går lei. Ved innføring av obligatorisk ID-merking mener de at det vil være enklere å straffeforfølge dyreeiere som dumper, mishandler eller vanskjøtter dyrene sine. Er dyret ID-merket så vil det også være enklere å gjenforene funnet dyr med eier, står det å lese i pressemeldingen.

– I mange saker gjeldende overtredelse av dyrevelferdsloven er det ikke holdepunkter for å identifisere en gjerningsmann, sier politiadvokat Erik W. Rand til VG.

– Vanskelig å håndheve

Mattilsynet avviser imidlertid forslaget om lovpålagt merking.

– Lovpålagt ID-merking vil være svært vanskelig å håndheve. Mattilsynet vil ikke ha mulighet til å drive rutinemessig kontroll med dette hos alle landets mange tusen katteeiere. Vi vil heller ikke vite hvem vi skal fatte vedtak mot hvis vi får inn en katt uten ID-merking. Den som kan finne på å dumpe et kull kattunger, vil nok dessverre ikke merke dem først, uansett om det er et krav eller ikke, sier Maria Været Veggeland fra Mattilsynet, seniorrådgiver i seksjon for dyrevelferd, til VG.